تبیین جامعه شناختی ظهور گفتمان سیاسی هیات های مذهبی ایران دهه 1340

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 101-131

10.22059/jstmt.2019.70430

مصطفی مهر آیین؛ علیرضا قبادی؛ فیروز راد


فهم چرایی دگرگونی شیوه زیست مغولان از کوچ روی به یکجانشینی در ایران بر مبنای نظریه ابن خلدون

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 101-123

10.22059/jstmt.2022.322156.1479

علی بحرانی پور؛ شهرام جلیلیان؛ علی لجم اورک مرادی


شاخص‌های جامعه معنوی از منظر قرآن کریم و حدیث

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 103-137

10.22059/jstmt.2018.242971.1138

سهیلا همتی مامو؛ سهراب مروتی؛ فاطمه اردشیری؛ زهرا رضایی


بررسی تطبیقی ویژگی های حکومت اسلامی از منظر امام خمینی (ره) و سید قطب

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 105-137

10.22059/jstmt.2015.60441

یحیی بوذری نژاد؛ شاهین زرع پیما؛ حسین طاهری


بن‌مایه‌های حکومت‌مندی مدرن دینی در دوره پیشامشروطه؛ با تأکید بر رساله یک کلمه مستشارالدوله

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 107-130

10.22059/jstmt.2019.72131

سمیه حمیدی؛ بیگم ناصری؛ حسین فرزانه پور


واکاوی دیدگاه آیت الله مطهری در مورد تمدن مدرن غرب و چگونگی تعامل با آن

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 109-130

10.22059/jstmt.2018.240760.1128

علی اصغر طالب نژاد؛ سید محمد علی تقوی؛ محمد جواد رنجکش


بررسی شاخص های امنیت اجتماعی از منظر « آیت الله سید علی خامنه ای »

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 113-139

10.22059/jstmt.2012.54311

فریبا شایگان


بررسی تحولات اندیشه دولت اسلامی نزد اخوان‌المسلمین از آغاز جنبش تا پس از انقلاب 2011 مصر

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 113-136

10.22059/jstmt.2014.57078

فیروز اصلانی؛ الهه مرندی


جایگاه و اهمیت گروه در اندیشه مولوی

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 117-137

10.22059/jstmt.2018.71329

یوسف علی بیرانوند؛ قاسم صحرائی؛ علی حیدری


بررسی آراء علامه طباطبائی; در زمینه نحوه هستی جامعه

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 127-146

10.22059/jstmt.2020.285368.1286

محمود تقی زاده داوری


دین و سرمایه اجتماعی: «واکاوی ظرفیت های اجتماعی جامعه اسلامی ایران»

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 128-107

10.22059/jstmt.2017.63560

محمدتقی پیربابایی؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ عیسی حجت؛ محمد سلطان زاده


مقایسة مبانی انسان‌شناختی علوم اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری و کانت

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 273-299

10.22059/jstmt.2013.55729

مهدی حسین زاده یزدی؛ حمیده سادات حسینی روحانی


مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مطابق نگاه علامه طباطبائی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 311-331

10.22059/jstmt.2018.219687.1083

محمد تقی پیربابایی؛ جواد رحمانی


بررسی تطبیقی عصبیت ابن‌خلدون و سرمایۀ اجتماعی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 313-335

10.22059/jstmt.2014.58427

الهه فرجی؛ یارمحمد قاسمی


چشم اندازها‌ (اسطوره ها) و‌ بایسته های‌ تغییرات‌ اجتماعی‌ از‌ منظر‌ گفتمان های‌ اسلام گرا‌‌

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 329-353

10.22059/jstmt.2015.62023

حسن ناصرخاکی؛ عبدالحسین کلانتری


محرک تاریخ از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 111-129

10.22059/jstmt.2013.54251

یحیی عبداللهی؛ احمد رهدار


مطالعه‌ای دربارهٔ اندیشه‌های جمعیتی ابن خلدون

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 111-132

عهدیه اسدپور


شاکلۀ سیاست در تمدن مدرن و تمدن نوین اسلامی؛ مطالعۀ تطبیقی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 125-148

10.22059/jstmt.2022.338587.1504

سید سعید زاهد زاهدانی؛ محمدحسین جمال زاده


ساخت و عامل در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظریه ساخت یابی گیدنز

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 129-159

10.22059/jstmt.2012.54306

سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی


جایگاه زن در اندیشه‌ی امام خمینی (ره) و آثار اجتماعی آن

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 131-153

10.22059/jstmt.2018.264644.1219

الهام شریعتی؛ هاجر سادات کلانتر معتمدی


آرمانشهر ایرانی- اسلامی از منظر نظامی گنجوی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 131-166

10.22059/jstmt.2019.72132

آیدا کیانفر؛ حمیدرضا صارمی


بررسی و ارزیابی الگوی حضور اجتماعی زنان از منظر جریانات فکری اسلامی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 133-154

10.22059/jstmt.2019.70431

سید سعید زاهد زاهدانی؛ مریم هاشم پور صادقیان


رویکرد اسلامی به شهر؛ ویژگی‌های شهر اسلامی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 137-167

10.22059/jstmt.2014.57079

بهرام بیات


کاربست قوانین معاملات اسلامی در نظام قراردادهای بازار سرمایه ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 139-162

10.22059/jstmt.2015.60439

علی اصغر حیدری؛ علی اصغر سعیدی


واکاوی سنت و ساختار تغییرات اجتماعی(با تأکید بر آیه 11 سوره رعد)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 139-158

10.22059/jstmt.2018.244333.1141

نبی الله صدری فر؛ محمد رضا ضمیری؛ محمد مولوی؛ محمد صادق جمشیدی راد