فهرست داوران فصلنامه نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان در سال 1401

 

نام خانوادگی

نام

تخصص

سازمان

 

اطهری

سیدحسین

علوم سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد

Publons 

افتخاری

اصغر

علوم سیاسی

دانشگاه امام صادق (ع)

 Publons

بابایی

حبیب اله

تاریخ و تمدن اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

باقری دولت آبادی

علی

علوم سیاسی

دانشگاه یاسوج

 Publons

برخورداری

عارف

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

 

بستان (نجفی)

حسین

جامعه شناسی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

بوذری نژاد

یحیی

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

 

پارسایی

جواد

فلسفه و کلام اسلامی

دانشگاه باقرالعلوم (ع)

 

پیروزمند

علیرضا

مدیریت فرهنگی

دانشگاه دفاع ملی

 

پوررستمی

حامد

شیعه شناسی

دانشگاه تهران

 

پورمحمدی

نصرالله

تاریخ اسلام

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

جلالی شیجانی

جمشید

ادیان و عرفان

دانشگاه آزاد اسلامی

 

جمشیدی

مهدی

جامعه شناسی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

جمشیدیها

غلامرضا

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

 

حاجی حیدری

حامد

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

 

حاج محمدی

حسین

فلسفه علوم اجتماعی

دانشگاه باقر العلوم (ع)

 

حسین زاده یزدی

مهدی

فلسفه علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

 

حقیقت

سید صادق

علوم سیاسی

دانشگاه مفید

 

حمزه پور

مهدی

مدیریت

دانشگاه امام صادق (ع)

 

خادمی

حمیدرضا

فلسفه و کلام اسلامی

سمت

 

خانی

ابراهیم

فلسفه علوم اجتماعی

دانشگاه امام صادق (ع)

 

خیری

حسن

جامعه شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دادسرشت

محمد

جامعه شناسی

جامعه المصطفی العالمیه

Publons 

درخشه

جلال

علوم سیاسی

دانشگاه امام صادق (ع)

 

رحیمی سجاسی

داوود

فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه شاهد

 

روحی برندق

کاوس

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تربیت مدرس

 

زالی

مصطفی

فلسفه غرب

دانشگاه تهران

Publons 

زاهد زاهدانی

سید سعید

جامعه شناسی

دانشگاه شیراز

 

زرع پیما

شاهین

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

 

سلطانی

مهدی

فلسفه علوم اجتماعی

دانشگاه باقرالعلوم (ع)

 

سلطانیه

محمد

جامعه شناسی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

سلیمانی

غلامعلی

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

 

سوری

محمد

فلسفه و کلام اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 

سوزنچی

حسین

جامعه شناسی

دانشگاه باقرالعلوم (ع)

 

شریعتی

الهام

فقه و حقوق

دانشگاه الزهرا (س)

Publons 

شریعت ناصری

زهره

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه قرآن و حدیث تهران

 

شرف الدین

سید حسین

فلسفه علوم اجتماعی

مؤسسه امام خمینی قم (ره)

 

صبوریان

محسن

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

Publons

طاهری کل کشوندی

مسلم

متفکران مسلمان

دانشگاه تهران

 

عرفان منش

ایمان

فرهنگ و ارتباطات

دانشگام امام صادق (ع)

 

علمی راد

فاطمه

کلام اسلامی

جامعه المصطفی العالمیه

 

غفاری

مصطفی

علوم سیاسی

دانشگاه امام صادق (ع)

 

فدایی مهربانی

مهدی

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

 

قائمی نیک

محمدرضا

جامعه شناسی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

Publons 

قنبری باغستان

عباس

علوم ارتباطات

دانشگاه تهران

 Publons

کاظمی

محمد صادق

فقه سیاسی

دانشگاه امام صادق (ع)

 

کرم اللهی

کرم اللهی

جامعه شناسی

دانشگاه باقر العلوم(ع)

 

گرامی

محمد هادی

علوم قرآن و حدیث

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

لبخندق

محسن

فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه امام صادق(ع)

 

میری

سید جواد

جامعه شناسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

مریجی

شمس الله

جامعه شناسی

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 

مرندی

الهه

حقوق

دانشگاه الزهرا (س)

 

ملاباشی

سیدمحسن

دانش اجتماعی مسلمین

دانشگاه تهران

 

موحد ابطحی

محمد تقی

فلسفه علم و فناوری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

نادری

مهدی

علوم سیاسی

دانشگاه شاهد

 

نصرتی

فاطمه

علوم تربیتی

دانشگاه تهران

 

نیک سرشت

ایرج

فلسفه علم

دانشگاه تهران

 

هزار جریبی

جعفر

جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی

 

وطن خواه

کوشا

دانش اجتماعی مسلمین

دانشگاه تهران

 Publons