اهداف و چشم انداز

1- پژوهش در مورد سنت­ های فکری و زمینه­ های تاریخی-تمدنی تفکر اجتماعی مسلمانان

2- ارائة بحث انتقادی پیرامون ماهیت «علوم انسانی» جدید و تعیین نسبت آن با دین

3- طرح ایده­­ های نوین برای بازسازی «علوم اجتماعی» بر اساس منابع فکر اسلامی و آراء متفکران مسلمان و انعکاس تلاش­ هایی که در دورة اخیر برای تجدید ساختار علوم انسانی و اجتماعی در جهان اسلام صورت گرفته است