تماس با ما

نشانی پستی مجله:

تهران-خیابان جلال آل احمد-دانشکده علوم اجتماعی-دانشگاه تهران

 پاسخگویی تنها از طریق ایمیل مجله به آدرس:

motefakeran.mosalman@gmail.com انجام می شود

با تشکر


CAPTCHA Image