آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 534
تعداد پذیرش 153
تعداد عدم پذیرش 176

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 248
تعداد مشاهده مقاله 220888
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 148258
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 236 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 118 روز
درصد پذیرش 29 %