اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 523
تعداد پذیرش 131
تعداد عدم پذیرش 141
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 111

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 208
تعداد مشاهده مقاله 183107
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 115841
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 117 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 248 روز
درصد پذیرش 25 %