آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 489
تعداد پذیرش 135
تعداد عدم پذیرش 153

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 226
تعداد مشاهده مقاله 201303
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 128342
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 229 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 130 روز
درصد پذیرش 28 %