اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 442
تعداد پذیرش 111
تعداد عدم پذیرش 106
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 94

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 186
تعداد مشاهده مقاله 150202
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 97367
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 254 روز
درصد پذیرش 25 %