اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 403
تعداد پذیرش 104
تعداد عدم پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 89

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 171
تعداد مشاهده مقاله 139589
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 91283
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 251 روز
درصد پذیرش 26 %