اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 472
تعداد پذیرش 119
تعداد عدم پذیرش 117
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 99

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 194
تعداد مشاهده مقاله 162013
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 103776
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 97 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 256 روز
درصد پذیرش 25 %