شاخص‌های جامعه معنوی از منظر قرآن کریم و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 دانشگاه ایلام

چکیده

مهمترین هدف از تشکیل جامعه‌ی معنوی فراهم کردن محیطی معنوی برای پرداختن به امر عبادت و بندگی و پیاده کردن دستورات الهی است. از آنجا که تحقق چنین رویدادی یک حادثه و اتفاق نیست لذا تلاش برای تحقق آن بر آحاد افراد جامعه حتمی و ضروری است، از همین روی کافی است که بشر برای رسیدن به چنین منظور و هدفی، بینش و منش خویش را بر سیره‌ای صحیح، منطقی و اصولی بنا نهد و از خود حرکت و عکس‌العمل نشان دهد.
جامعه‌ی معنوی از شاخصه‌ها و مؤلفه‌های متنوع و گوناگونی پدید آمده است که پیروی و بکارگیری این شاخصه‌های معنوی باعث رهایی انسان از جهالت، ستمگری، تجاوز و ظلمت و سوق دهنده به سوی دانایی، عدالت و معنویت است که موجبات سعادتمندی انسان را فراهم می‌کند. بر همین اساس پرداختن به شناخت ویژگی‌های چنین جامعه‌ای از آنجااهمیت دارد که باعث می‌شود نوع جهان بینی و نظام حاکم بر آن تعریف و شناخته و افراد آن جامعه یک فهمی مشخص، اصولی و صحیح به منظور تحقق چنین جامعه ای نایل شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

indicators of the spiritual community from the perspective of the holy Quran and hadith

نویسندگان [English]

  • sohila hematimamo 1
  • sohrab morovati 2
  • fatemeh ardeshiri 1
  • zahra rezay 1

1 univercity

2 univercity ilam

چکیده [English]

The most important goal of creating a spiritual community is to provide a spiritual environment for dealing with worship and servitude and pedestrians. Divine commands. Since the realization of such an event is not an accident and therefore an attempt is made to realize it on the part of the community of people, it is enough for humanity to achieve such a purpose and purpose of insight Establishing itself on the right, rational and principled principles, and to show self-image and motion.
The spiritual community has emerged from various and various components and parameters that the observance and application of these spiritual attributes leads to human emancipation from ignorance, oppression, aggression and darkness and leads to knowledge, justice and spirituality.Which provides the happiness of mankind. Therefore, paying attention to the characteristics of a society is important, because it makes it possible to identify and define the type of worldview and the governing system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • indicator
  • spiritual indices
  • Spirituality
  • Qur'an and hadith
  • spiritual community
-         قرآن کریم، ترجمۀ محمد مهدی فولادوند.
-         ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن علی (1404ق)، تحف العقول، محقق علی‌اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین.
-         احمد امین، جلال‌الدین (1366)، راه تکامل، چاپ سوم، ترجمۀ امامی شیرازی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
-         اندلسی ابوحیان، محمد‌بن‌یوسف (1420ق)، البحر المحیط فی التفسیر، جلد هشتم، بیروت: دارالفکر.
-         انوری، حسن (1388)، فرهنگ سخن، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سخن. 
-         ایازی، محمدعلی (1379)، آزادی در قرآن، چاپ دوم، تهران: مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر.
-         بانوی اصفهانی، نصرت (1361)، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، جلد دوم و دوازدهم، تهران: نهضت زنان مسلمان.
-         تمیمی آمدی، عبدالواحد بن‌محمد (1410ق)، غررالحکم و دررالکلم، مصحح: رجایی، مهدی، چاپ دوم، قم: دارالکتب الاسلامی.
-         ثقفی­تهرانی، محمدجواد (1398ق)، تفسیر روان جاوید، تهران: انتشارات برهان. 
-         جمشیدی، محمدبن‌حسن (1376)، «آیین مبارزه در اندیشۀ حضرت امام خمین (ره)»، نشریۀ­ تاریخ، شمارۀ 26 و 27.
-         جهان‌بگ‌لو، رامین (1383)، نقد عقل مدرن، ترجمۀ حسین سامعی، چاپ سوم، تهران: انتشارات نشر و پژوهش روز افزون.
-         حر عاملی، محمد بن‌حسن (1409ق)، وسایل الشیعه، جلد یازدهم، قم: انتشارات مؤسسۀ آل البیت لاحیاء التراث. 
-         حسینی همدانی، محمدحسین (1404ق)، انوار درخشان، جلد پنجم و یازدهم و شانزدهم، تهران: کتاب‌فروشی لطفی.
-         حکیمی، محمدرضا (1380)، الحیاة، جلد دوم و ششم، ترجمۀ احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
-         حکیمی، محمدرضا (1390)، معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
-         خمینی، روح الله (1366)، صحیفه نور، جلد یکم و سوم و بیستم، تهران: انتشارات شرکت سهامی چاپ‌خانه وزارت ارشاد اسلامی.
-         دلشاد تهرانی، مصطفی (1381)، اصول تربیت در نهج‌البلاغه، چاپ دوم، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-         راغب اصفهانی، حسین بن‌محمد (بی‌تا)، المفردات فی غریب القرآن، چاپ دوم، بیروت: دار‌الشامیه.
-         زحیلی، وهبه بن المصطفی (1418ق)، التفسیر و المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، جلد بیست و هشتم، دمشق: دارالفکر المعاصر. 
-         شاکر، ابوالقاسم (1388)، «بصیرت دینی و راه­های کسب آن»، مجله­ حصون، شمارۀ 22.
-         شریف رضی، محمدحسین (1414ق)، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، مصحح فیض الاسلام، قم: هجرت.
-         شریف لاهیجی، محمدبن‌علی (1373)، تفسیر شریف لاهیجی، تهران: دفتر نشر راد.
-         طالقانی، سید محمود (1362)، پرتوی از قرآن، جلد دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-         طباطبایی، محمدحسین (1374)، تفسیرالمیزان، جلد پنجم و نهم، ترجمۀ موسوی همدانی، محمدباقر، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.
-         طبرسی، فضل بن‌حسن (1412ق)، مکارم الاخلاق، چاپ چهارم، قم: انتشارات شریف رضی.
-         طبرسی، فضل بن‌حسن (1360)، ترجمۀ مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن، جلد دوم، تهران: انتشارات فراهانی.
-         طوسی، محمدبن‌الحسن (1407ق)، تهذیب الاحکام، جلد چهارم، مصحح حسن الموسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
-         طیب، عبدالحسین (1378)، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، جلد دوازدهم، تهران: انتشارات اسلام.
-         فیض کاشانی، محمد محسن (1406ق)، الوافی، اصفهان: کتابخانه­ امام امیرالمؤمنین علیهم السلام.
-         قاسمی، محمدجمال‌الدین (1418ق)، محاسن التاویل، بیروت: دارالکتب العلمیه.
-         قشیری، عبدالکریم بن هوازن (بی­تا)، تفسیر لطایف الاشارات، مصر: الهیئه المصریه العامه للکتاب.
-         قطب، محمد (1362)، روش تربیتی در اسلام، جلد چهارم، چاپ سوم، ترجمۀ جعفری، محمد مهدی، تهران: مؤسسه انجام کتاب.
-         کاشانی، ملا فتح الله (1373)، تفسیر خلاصه المنهج، جلد چهارم، تهران: انتشارات اسلامی.
-         کلینی، محمدبن یعقوب (1429ق)، کافی، جلد اول و دوم و هشتم، قم: دارالحدیث.
-         کوفی، لوط‌بن‌یحیی (1417ق)، وقعه‌ الطف، چاپ سوم، مصحح یوسفی غروی، محمد هادی، قم: جامعۀ مدرسین.
-         مجلسی، محمدبن باقر (1404ق)، بحار‌الانوار، جلد سی‌وسه، لبنان: انتشارات مؤسسه الوفاء بیروت.
-         مدرسی، محمدتقی (1377)، تفسیر هدایت، جلد چهاردهم، مترجمان، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
-         مرتضوی، محمد (1381)، «معیارهای عزت در اندیشۀ امام حسین(ع)»، مجله­ مشکات، شماره 76 و 78.
-         مروتی، سهراب (1381)، تکامل انسان در آیینۀ اخلاق، ایلام: انتشارات گویش.
-         مطهری، مرتضی (1358)، جامعه و تاریخ،  قم: صدرا.
-         مطهری، مرتضی (1376)، سیری در نهج البلاغه، قم: صدرا.
-         مظلومی، رجبعلی (1366)، با تربیت مکتبی آشنا شویم، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
-         مغنیه، محمدجواد (1424ق)، تفسیر الکاشف، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
-         مفید، محمدبن‌محمد (1413ق)، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، جلد اول، مصحح مؤسسه آل­البیت علیهم السلام، قم: کنگرۀ شیخ مفید.
-         مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، جلد دوم، تهران، دار الکتب اسلامیه.
-         مکارم شیرازی، ناصر (1421ق)، الامثل فی تفسیر کتاب‌الله المنزل، قم: مدرسۀ امام علی بن ابی طالب.
-         مور، توماس (1378)، آرمان‌شهر، ترجمۀ افشار نادر نادری و داریوش آشوری، تهران: خوارزمی.
-         نجفی خمینی، محمدجواد (1398ق)، تفسیر آسان، جلد چهارم و نهم، تهران: انتشارات اسلامیه.
هاشمی خویی، حبیب الله (1400ق)، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، مصحح میانجی ابراهیمی، تهران: مکتبه‌الاسلامیه.