نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

وجود تنوع در تعاریف امنیت اجتماعی و تهدیدهای آن، بیانگر عدم وفاق دربارة این موضوع است که بخشی از آن ناشی از تأثیرپذیری این دیدگاه‌ها از شرایط اجتماعی کشورهای مورد بررسی است. بنابراین گرچه توجه به دیدگاه‌های دیگران در پژوهشی علمی سودمند است، لکن برای کاربردی بودن آن‌ها باید شرایط کشور و آرای اندیشمندان داخلی و نگاهی بومی را مورد توجه قرار داد. در پژوهش حاضر بر مبنای این تفکر، دیدگاه یکی از متفکران مسلمان ایرانی یعنی حضرت آیه‌الله خامنه‌ای دربارة تهدیدهای امنیت اجتماعی (که بسیار تحت تأثیر وضعیت بومی کشور است) مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از روش کیفی و ابزار تحلیل محتوا استفاده گردید. در فرایند پژوهش به همه سخنان مقام معظم‌ رهبری از آغاز ولایت یعنی سال 1368 تا 1390 مراجعه شد و تهدیدها استخراج و دسته‌بندی شد و در نهایت، نتایج به تأیید 36 نفر از نخبگان نظامی و امنیتی کشور رسید. بر اساس نتایج بررسی، تهدیدهای امنیت اجتماعی در ایران از دیدگاه رهبر شامل ایجاد فتنه و آشوب، تهدید و ارعاب، تبلیغات سوء دشمنان، ایجاد شبهه در عقاید جوانان، ایجاد تفرقۀ مذهبی، دخالت دشمنان در امور داخلی کشور، فساد اخلاقی و مالی، تفرقۀ قومی، قانون‌شکنی، ناامنی محیط اجتماعی، شیوع مواد مخدر و اعتیاد در جامعه و عدم ‌اشتغال جوانان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A review of Social Security Threats from the Viewpoint of Iran’s Supreme Leader

نویسنده [English]

  • Fariba Shayegan

.Associate Professor of University of Police Iran

چکیده [English]

There are a variety of definitions about social security and threats indicating a lack of consensus on this issue, and not considering the impact of social conditions of different countries. Thus, although in a scientific study considering other viewpoints can be useful, in order to be practical, we should indigenously note indigenous conditions and domestic scholar’s comments. Based on this idea, this study investigated one of the Iranian Muslim scholars’ viewpoint namely Ayatollah Khamenei about social security threats which are conceived to be highly influenced by local conditions.  In this study a qualitative method and content analysis has been used to refer to all statements of the Supreme Leader since the beginning of his inauguration (1989) till 2011 and the threats were extracted and classified. Then a number of 36 country’s military and security experts confirmed these conceptual threats. The results revealed that social security threats in Iran from the viewpoint of the Supreme Leader includes creating intrigue and turmoil, threatening and intimidation, enemy propaganda, creating doubt in the beliefs of youth, creating religious division, interference of the enemies in the internal affairs of the country, ethical and financial corruption, ethnic division, breaking the law, insecurity of social environment, drug abuse and addiction in society and, finally, youth unemployment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Leader
  • security
  • social security
  • Security threats
  • Identity
  • Ethnic Division
 
01/ 01/ 1385، سخنان در صحن جامع رضوی.
02/ 11/ 1370، دیدار با فرماندهان و مسئولان سازمان عقیدتی، سیاسی نواحی مختلف نیروی انتظامی در سراسر کشور.
03/ 05/ 1379، جمع مردم استان اردبیل.‌
05/ 09/ 1376، جمع بسیجیان به مناسبت هفتة بسیج.‌
06/ 01/ 1379، اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) در مشهد مقدس.‌
07/ 04/ 1379، حکم انتصاب سرتیپ محمدباقر قالیباف به فرماندهی نیروی‌انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران.‌
07/ 04/ 1382، دیدار مسئولان، قضات و کارکنان قوة قضائیه.‌
08/ 03/ 1388، پیام برای حادثه خونین تروریستی در زاهدان.
08/ 05/ 1378، خطبه‌های نماز جمعة تهران به امامت مقام معظم رهبری.‌
10/ 06/ 1378، مراسم دیدار گروه کثیری از سپاهیان و بسیجیان در مشهد.
16/ 08/ 1386، هفدهمین دورة دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی.‌
22/ 02/ 1388، جمع مردم استان کردستان در میدان آزادی سنندج.
22/ 04/ 1378، پیام به ملت رشید ایران.‌
22/ 09/ 1388، دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون.‌
24/ 02/ 1388، دیدار سران و معتمدان عشایر کردستان.
25/ 11/ 1379، دیدار اعضای شورای تأمین استان‌ها.
29/ 02/ 1388، دیدار مردم سقز.
29/ 04/ 1373، دیدار جمعی از اعضای نیروی‌انتظامی، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی و اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها.
30/ 05/ 1370، اجتماع بزرگ مردم خرم‌آباد.
30/4/1389، پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفتمین روز شهادت جمعی از مردم مؤمن زاهدان.
5/ 2/ 1389، دیدار فرماندهان ناجا.
7/12/1380، دیدار با روحانیون، مسؤولان و کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.
افتخاری، اصغر (1385)، کالبدشکافی تهدید، تهران: مرکز مطالعات دفاعی وامنیتی دانشگاه امام حسین.
بوزان، باری(1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمۀ: ؟، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جاویدی، مجتبی (1389)، امنیت اخلاقی از دیدگاه رهبری. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
خلیلی، رضا (1381)، مهاجرت نخبگان، پدیده‌ای اجتماعی با موضوع امنیت ملی. فصلنامه مطالعات راهبردی. شماره 17.
دلاور، علی (1376)، مبانی نظری و علمی پ‍ژوهش در علوم انسانی واجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
رحمانی، حیدر (1390)، معنای امنیت اجتماعی. سایت جرم‌شناسان.
ساروخانی، باقر (1381)، درآمدی بر دائره‌المعارف علوم اجتماعی. تهران: مؤسسۀ کیهان.
شایگان، فریبا. (1391)، امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری. سازمان مطالعات و تحقیقات نیروی انتظامی
عباسی، حسن. (1390)، حکومت نرم و دکترین اقدام نامتقارن در جهاد نرم. سایت مرکز بررسی‌های دکترینای امنیت بدون مرز.
عدل، سیدمحسن (1386)، نقش زنان و امنیت اجتماعی. دانشگاه علوم انتظامی. همایش پلیس زن و امنیت عمومی.
غرایاق زندی، داود (1386)، امنیت اجتماعی در پرتو شیوه‌های حل کشمکش. فصلنامۀ امنیت عمومی، شماره 1و2.
؟؟؟؟(1385)، غررالحکم و دررالکلم. ترجمه محمد علی انصاری. تهران: انتشارات امام عصر (عج).
قرآن کریم.
کلهر، سینا (1388)، راهبردهای امنیت اجتماعی. تهران: باشگاه اندیشه.
گروسی، سعیده (1388)، بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت. تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات صدا و سیما.
گروه پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی (1389)، طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی.
مارشال، کاترین و راسمن، گرچن (1377)، روش تحقیق کیفی. ترجمه: پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. (چاپ دوم).
مؤذن جامی، محمد هادی (1382)، اعتماد پایه امنیت. فصلنامه دانش انتظامی، 5(2).
نصیری، قدیر (1386)، امنیت اجتماعی، مفاهیم، مؤلفه‌ها و نظریه‌ها. تهران: مرکز مطالعات جامعه و امنیت.
ویژگی‌های پلیس اسلامی از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا (1384)، معاونت سیاسی ناجا.
هاشمیان‌فر، ؟ (1388)، امنیت در اسلام. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 
Watson, Scott. (2005), Societal security; Applying the concept on the process of Kurdish identity.