موضوعات = بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بنیادهای «جهان‌وطنی» در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهری

دوره 12، شماره 4، دی 1401

10.22059/jstmt.2023.336429.1496

سید محمدهادی مقدسی؛ مهدی امیدی


بررسی تطبیقی دیدگاه غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی درباره سبب و متعلق دوستی

دوره 12، شماره 4، دی 1401

10.22059/jstmt.2023.350144.1562

سعیده حمله داری؛ سید احمد فاضلی


بنیان‌های هستی‌شناختی اندیشه اجتماعی امام موسی صدر

دوره 12، شماره 4، دی 1401

10.22059/jstmt.2023.354192.1588

یحیی بوذری نژاد؛ محمدصادق کربلایی‌زاده استبرق


مبانی انسان‌شناختی فلسفه سیاسی ملارجبعلی تبریزی

دوره 12، شماره 4، دی 1401

10.22059/jstmt.2023.359199.1611

مهدی عسگری؛ حسین ایرانپور


تحقق جامعه اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 12، شماره 4، دی 1401

10.22059/jstmt.2023.340980.1515

محدثه معینی فر؛ مریم معینی فر


رویکرد گفتمانی فقهای شیعه به حق تعیین سرنوشت مردم با تاکید بر آرای میرزای نائینی و علامه جعفری

دوره 12، شماره 4، دی 1401

10.22059/jstmt.2023.340400.1513

محمد مهدی حسینمردی؛ سیده لطیفه حسینی؛ زینب عصمتی


تحلیل و ارزیابی آراء موافقان و مخالفان علم اجتماعی بومی در ایران

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 9-30

10.22059/jstmt.2022.324150.1459

قاسم زائری؛ علی اسکندری نداف


جایگاه عدل در اشعار خاقانی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 107-137

10.22059/jstmt.2021.305783.1372

خدابخش اسداللهی؛ ثریا کریمی


مولفه های جهانی شدن فرهنگ اسلام با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 219-244

10.22059/jstmt.2021.310313.1395

محمد سلطانیه


چیستی «اسلام ناب» در اندیشه آیت الله خامنه ای

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 9-29

10.22059/jstmt.2019.72126

امین بختیاری؛ مهدی حسین زاده یزدی


بررسی جایگاه عقل و برهان در معرفت دینی از منظر مکتب تفکیک

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-51

10.22059/jstmt.2019.72127

غلامرضا جمشیدیها؛ رضا مختاری؛ رحمت الله محمودی


مبانی اعتماد اجتماعی در متون دینی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 52-80

10.22059/jstmt.2019.72128

فاطمه وجدانی؛ مرضیه محصص


بررسی مقایسه ای نقشِ زنان در پایگاه مادری در اندیشه ی علامه طباطبایی و امینه ودود

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 81-105

10.22059/jstmt.2019.72129

یحیی بوذری نژاد؛ مینا جهانشاهی


آرمانشهر ایرانی- اسلامی از منظر نظامی گنجوی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 131-166

10.22059/jstmt.2019.72132

آیدا کیانفر؛ حمیدرضا صارمی


تحلیل موانع توسعه اجتماعی-اقتصادی ایران در دوره حکومت پهلوی دوم (با تأکید بر تئوری توسعه ابن خلدون)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 167-195

10.22059/jstmt.2019.72133

معصومه شفعتی؛ محبوبه بابایی


مقایسه مفهوم، ابعاد و حدود آزادی در اندیشه مرتضی مطهری و عبدالکریم سروش

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 139-163

10.22059/jstmt.2019.262075.1209

محمد امین میرزائی زاده کوهپایه؛ محمد علی توانا


تکوین علم مدنی فارابی از منظر روش‌شناسی بنیادین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 9-36

10.22059/jstmt.2019.70420

محمدرضا قائمی نیک؛ حمید پارسانیا


جامعه شناسی برهانی، نگاهی نو در نظریه پردازی جامعه شناختی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 37-58

10.22059/jstmt.2019.70421

نوراله نورانی؛ غلامرضا جمشیدیها


پایه ها و مولفه های «اخلاق همسایگی» بر اساس دیدگاه امام سجاد(ع)‌

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-78

10.22059/jstmt.2019.70422

فاطمه وجدانی


شهر و ساختار آن از منظر ابوعلی سینا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 79-99

10.22059/jstmt.2019.70423

محمد تقوی زواره؛ حمیدرضا صارمی


تبیین جامعه شناختی ظهور گفتمان سیاسی هیات های مذهبی ایران دهه 1340

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 101-131

10.22059/jstmt.2019.70430

مصطفی مهر آیین؛ علیرضا قبادی؛ فیروز راد


بررسی و ارزیابی الگوی حضور اجتماعی زنان از منظر جریانات فکری اسلامی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 133-154

10.22059/jstmt.2019.70431

سید سعید زاهد زاهدانی؛ مریم هاشم پور صادقیان


تیپولوژی نظری مسیرها به سمت « فمنیسم های دینی»

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 155-180

10.22059/jstmt.2019.70429

حامد حاجی حیدری


معرفت‌شناسی تطبیقی پیر بوردیو و مرتضی مطهری

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 9-39

10.22059/jstmt.2018.208816.1056

مهناز فرهمند؛ مهدی عالی نژاد


مقایسه حقوق زن مسلمان از دیدگاه مرتضی مطهری و فاطمه مرنیسی

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 41-61

10.22059/jstmt.2018.235657.1110

محمدعلی توانا؛ محمد کامکاری؛ محمد امین میرزایی زاده کوهپایه