بازتولید معرفتی شهر اشراقی با استفاده از آراء شیخ شهاب الدین سهروردی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 79-107

10.22059/jstmt.2021.325191.1463

حمیدرضا صارمی؛ فاطمه شمس؛ سعیده محتشم امیری


الگوی حکمرانی رهبری؛ تحلیل محتوای سخنرانی‌های نوروزی در دو دوره اول ریاست جمهوری سال‌های 1384 و 1392

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 83-106

10.22059/jstmt.2020.77808

محمد لعل علیزاده؛ اعظم مقدس؛ عابد میرزاخانی


انواع حکومت و نقش آن در تحقق حقوق مشترکة نوعیه در اندیشه سیاسی-اجتماعی میرزای نائینی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 83-105

10.22059/jstmt.2021.294804.1323

محمد مهدی عروتی موفق؛ اکبر عروتی موفق


بررسی جایگاه اصل منع اختلال درنظام اجتماعی از منظر امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 95-117

10.22059/jstmt.2021.294158.1318

عابدین مومنی؛ جمشید معصومی؛ مهرداد جمشیدیان


مطالعه صورت بندی مسائل و آسیب های اجتماعی در اندیشه ابن خلدون

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 97-120

10.22059/jstmt.2021.312873.1416

علی قجری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ زهرا محسنی فرد


دلالت های قرآن پیرامون استعدادشناسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 107-138

10.22059/jstmt.2020.77809

منصوره ابوالحسنی؛ معصومه اسمعیلی؛ هادی بهرامی احسان


بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری و ماکس وبر در مسئله شرور با تأکید بر شیوع کرونا

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 107-130

10.22059/jstmt.2021.306453.1378

مریم غازی اصفهانی؛ مجید کافی


جایگاه عدل در اشعار خاقانی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 107-137

10.22059/jstmt.2021.305783.1372

خدابخش اسداللهی؛ ثریا کریمی


شریعتی و روش دیالکتیک؛ تقلید یا نوآوری

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 111-128

10.22059/jstmt.2021.326505.1469

غلامرضا جمشیدیها؛ سینا شیخی


تحلیل و آسیب شناسی مساله وحدت و دانشگاه در حوزه بومی سازی علوم انسانی در کشور

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 119-144

10.22059/jstmt.2021.297912.1339

هادی صادقی اول؛ حسین محسنی


سلامت اجتماعی در آیینه قرآن: ارائه یک الگوی جامعه سالم مبتنی بر آیات الهی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 121-148

10.22059/jstmt.2021.299095.1343

محمدعلی فاطمی نیا؛ فاطمه امیرآبادی فراهانی


روش‌های مهار قدرت سیاسی از دیدگاه غزالی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 129-156

10.22059/jstmt.2021.272482.1474

عباسعلی رسولی؛ عباس صالحی نجف آبادی؛ احسان رسولی


تفکر انتقادی در فرایند تعلیم و تربیت از منظر علامه طباطبائی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 131-153

10.22059/jstmt.2021.314778.1424

حمید توبک؛ احمد سوری؛ صادق رضایی


"چرایی" اسلامی سازی دانش، تعمقی در منطق و استدلال طرفداران اسلامی سازی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 139-158

10.22059/jstmt.2020.254167.1188

عباس قنبری باغستان؛ سید محسن میری؛ عبدالحسین کلانتری


انواع تحول در دانش انسانی؛ از نظر تا عمل

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 139-176

10.22059/jstmt.2021.303390.1363

علیرضا حدادی


تحلیل جامعه‌شناسی تفسیری از مفهوم عشق در اندیشه‌های فخرالدین عراقی

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 145-175

10.22059/jstmt.2021.297010.1336

مهرداد ناظری؛ حسین ابولحسن تنهایی؛ عبدالرضا ادهمی


دیدگاه اریک وگلین به احیای علوم اجتماعی مبتنی بر تجربه مذهبی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 149-167

10.22059/jstmt.2021.293849.1317

فاطمه هلالی؛ حمید پارسانیا


تحلیل مضمون هویت فرهنگی در اندیشه آیت الله سید علی خامنه ای

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 155-176

10.22059/jstmt.2021.317572.1437

آناهیتا آقاسی؛ سید محسن بنی هاشمی؛ سید وحید عقیلی


تبیین اندیشه آرمانشهری با رویکرد شهر اسلامی در دیدگاه آیت الله جوادی آملی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 157-182

10.22059/jstmt.2022.330591.1483

حمیدرضا صارمی؛ شیما کشاورزی


خوانش سرمایه اجتماعی در حکمت صدرایی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 159-183

10.22059/jstmt.2020.77811

حمیدرضا صارمی؛ آیلین شیدایی


تناظر اصل قوم‌مداری روش‌شناختی ماکس وبر با جامعه‌شناسی بومی-تمدنی: پردازشی مفهومی برای« تمدن - جامعه شناسی»

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 169-190

10.22059/jstmt.2021.317448.1436

ایمان عرفان منش


بازشناسی مفهوم «عقل معاش» و وجوه آن از منظر دانشمندان اسلامی

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 177-200

10.22059/jstmt.2021.302588.1357

روح الله محمدی


پیشگامان جامعه شناسی کودکی در ایران: مطهری، شریعتی، فلسفی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 177-206

10.22059/jstmt.2021.316417.1433

مریم شعبان


جامعه‌ی خوب در اندیشه‌ی و آراء مفسرین اجتماعی قرآن

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 177-217

10.22059/jstmt.2021.311174.1401

آرش حسنپور؛ علی ربانی خوراسگانی


تمایزات هویت تمدنی و انگاره زدایی از شرق شناسی در گفتمان سیدحسن نصرالله

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 183-208

10.22059/jstmt.2021.331499.1484

ایمان عرفان منش