خوانش گفتمانی مقاومت اسلامی در بیانیه گام دوم

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 9-31

10.22059/jstmt.2021.291429.1305

مهدی نادری؛ روح الله فرهادی


تحلیل و ارزیابی آراء موافقان و مخالفان علم اجتماعی بومی در ایران

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 9-30

10.22059/jstmt.2022.324150.1459

قاسم زائری؛ علی اسکندری نداف


گفتمان استعمارزدای متفکرین اصولگرا: استعارگی در بلاغت حسن ازغدی

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 23-48

10.22059/jstmt.2021.303079.1360

زینت‌السادات مطهری؛ حسین هرسیج؛ علی علی‌حسینی


علل و پیامدهای اجتماعی فقر و نابرابری اقتصادی و راهکارهای رفع آن در اندیشه ی سید قطب

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 31-62

10.22059/jstmt.2020.77806

شاهین زرع پیما؛ مینا جهانشاهی؛ مهدی حسین زاده یزدی


واکاوی اندیشه پیشرفت در نگاه شیخ یوسف القرضاوی بر اساس روش اسپریگنز

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 31-57

10.22059/jstmt.2023.343413.1529

محمد محمودی کیا


مقایسه مفهوم نفس در قرآن با مفهوم روان در روان شناسی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 33-56

10.22059/jstmt.2021.316751.1434

زینب سادات روحانی؛ هادی بهرامی احسان


اصول حاکم بر ارتباطات میان‌فرهنگی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 35-56

10.22059/jstmt.2021.309988.1392

حسن یوسف زاده


اندیشه عمر تلمسانی و گذار اخوان المسلمین به دموکراسی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 37-60

10.22059/jstmt.2021.312612.1412

علی اکبر علیخانی


واکاوی و تحلیل مفهوم «خلقیات» و ابعاد و ویژگی‌های آن از دیدگاه ابن خلدون

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 37-58

10.22059/jstmt.2021.311429.1406

جواد نظری مقدم


اعتماد اجتماعی در اندیشه امام موسی صدر

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 49-70

10.22059/jstmt.2021.294929.1324

کاوس روحی برندق؛ کاظم قاضی زاده؛ انسیه السادات اسکاف


جایگاه عقل در تفسیر از منظر آیه الله فاضل لنکرانی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 57-77

10.22059/jstmt.2021.312901.1417

سیده سعیده غروی


علوم‌اجتماعی اروپامحور و جامعه‌شناسی ابن‌خلدون: بررسی دیدگاه انتقادی سید فرید العطاس.

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 57-78

10.22059/jstmt.2021.326469.1468

فاطمه امین رعیا جزه؛ علی مرادخانی؛ سید جواد میری؛ سید حسین سجادی


کاربست دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در احیاء هویت اسلامی فلسطین در هندسه نوین جهانی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 59-82

10.22059/jstmt.2021.312448.1411

نیره قوی


تضادهای اجتماعی در اندیشه علامه طباطبایی (ره) مبتنی بر تفسیر المیزان

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 59-80

10.22059/jstmt.2023.345508.1543

مهدی شامحمدی بنی


سنّت گرایان و مسئله علم در تمدن اسلامی ( مطالعه موردی آرای علم شناختی دکتر سید حسین نصر)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 61-95

10.22059/jstmt.2021.317181.1435

مالک شجاعی جشوقانی


تحلیل جایگاه شبکه روابط اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در اندیشه تمدنی مالک بن نبی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 63-82

10.22059/jstmt.2020.77807

محمدعلی کاظم بیگی؛ سعید سالاری


جایگاه اقشار محروم و مستضعف در اندیشه اجتماعی امام خمینی

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 71-94

10.22059/jstmt.2021.306614.1379

امیر عظیمی دولت آبادی


ظرفیت اندیشه اعتباریات علامه طباطبایی برای تولید علوم انسانی و اقتضاءات آن

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 79-105

10.22059/jstmt.2021.312021.1409

حسن خیری


بازتولید معرفتی شهر اشراقی با استفاده از آراء شیخ شهاب الدین سهروردی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 79-107

10.22059/jstmt.2021.325191.1463

حمیدرضا صارمی؛ فاطمه شمس؛ سعیده محتشم امیری


بررسی انحطاط و عقب ماندگی ایران: مطالعه تطبیقی دیدگاه علی شریعتی و عبدالکریم سروش

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 81-103

10.22059/jstmt.2023.347674.1554

محمدصادق کلبادی؛ سید حسین نبوی؛ رضا عظیمی


الگوی حکمرانی رهبری؛ تحلیل محتوای سخنرانی‌های نوروزی در دو دوره اول ریاست جمهوری سال‌های 1384 و 1392

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 83-106

10.22059/jstmt.2020.77808

محمد لعل علیزاده؛ اعظم مقدس؛ عابد میرزاخانی


انواع حکومت و نقش آن در تحقق حقوق مشترکة نوعیه در اندیشه سیاسی-اجتماعی میرزای نائینی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 83-105

10.22059/jstmt.2021.294804.1323

محمد مهدی عروتی موفق؛ اکبر عروتی موفق


بررسی جایگاه اصل منع اختلال درنظام اجتماعی از منظر امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 95-117

10.22059/jstmt.2021.294158.1318

عابدین مومنی؛ جمشید معصومی؛ مهرداد جمشیدیان


مطالعه صورت بندی مسائل و آسیب های اجتماعی در اندیشه ابن خلدون

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 97-120

10.22059/jstmt.2021.312873.1416

علی قجری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ زهرا محسنی فرد


مفهوم شناسی فرهنگ در اندیشه امام خمینی ره

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 105-127

10.22059/jstmt.2023.352332.1576

محمدرضا روحانی؛ محمد حسین شعاعی