تجلی شهر ایرانی- اسلامی در آراء سیاسی و اقدامات شهرسازی خواجه نظام‌الملک طوسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-48

10.22059/jstmt.2022.294453.1320

حمیدرضا صارمی؛ آزاده جلالی


گفتگوی پایدار (اخلاقی) در برنامه‌ریزی شهری بر اساس نظرگاه ایرانی-اسلامی (مولانا) و غربی (باختین)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-54

10.22059/jstmt.2018.242357.1135

مهرداد رحمانی؛ بهناز امین زاده


جامعه شناسی برهانی، نگاهی نو در نظریه پردازی جامعه شناختی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 37-58

10.22059/jstmt.2019.70421

نوراله نورانی؛ غلامرضا جمشیدیها


مقایسه تطبیقی دیدگاه سروش و شهید مطهری پیرامون مختصات مفهومی علم دینی

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 37-70

10.22059/jstmt.2018.71326

نوراله نورانی؛ حمید پارسانیا


تبیین عینی مفهوم استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)در بررسی رابطه ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 37-56

10.22059/jstmt.2020.271617.1242

جلیل دارا؛ محمود بابایی


مقایسه حقوق زن مسلمان از دیدگاه مرتضی مطهری و فاطمه مرنیسی

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 41-61

10.22059/jstmt.2018.235657.1110

محمدعلی توانا؛ محمد کامکاری؛ محمد امین میرزایی زاده کوهپایه


الگوی کارگزاری نفوذ اجتماعی دین در آموزه‌های قرآن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 55-29

10.22059/jstmt.2017.63566

محمدباقر آخوندی


تعامل پویایی جمعیت و توسعه از دیدگاه ابن‌خلدون

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 191-209

10.22059/jstmt.2013.55726

رسول صادقی


چالش های خاستگاه جهان بینی سبک زندگی در جامعه شناسی پییر بوردیو با فطرت و زیست مؤمنانه

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 227-261

10.22059/jstmt.2015.62020

ایمان عرفان منش؛ حسین بستان


تاثیر برنامه های فرهنگی دفاع مقدس بر هویت فرهنگی دانش‌آموزان (مورد مطالعه دبیرستان‌های شهرستان شهرکرد)

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 227-251

10.22059/jstmt.2018.237663.1117

بهرام بیات؛ عباس رئیسی سرتشنیزی؛ جمشید محبت خانی


واکاوی بازدارنده‌های تکوین امت واحده اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 235-257

10.22059/jstmt.2014.58424

مرتضی اکبری؛ فریدون رضایی


منشأ حیات اجتماعی از نظر علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 41-62

10.22059/jstmt.2012.54255

یحیی بوذری نژاد


تبیین و بررسی اصالت جامعه از دیدگاه شهید مطهری و استاد مصباح یزدی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 47-66

10.22059/jstmt.2013.53998

مهدی حسین زاده یزدی


نقد برداشت یونانی از ابن خلدون: نقد برخی مواضع «محسن مهدی» در تفسیر آراء ابن خلدون در کتاب« فلسفهٔ تاریخ ابن خلدون»

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 47-71

حمید پارسانیا؛ محمدرضا قائمی نیک


تقارن تاریخی ایده رویکرد و پارادایم در چیستی علوم انسانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 49-79

10.22059/jstmt.2022.332654.1488

هادی موسوی؛ سید حمید رضا حسنی؛ علیرضا محمدی فرد


مبانی اعتماد اجتماعی در متون دینی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 52-80

10.22059/jstmt.2019.72128

فاطمه وجدانی؛ مرضیه محصص


عبدالرحمن ابن خلدون و مفسّران: بررسی آراء طه حسین، محسن مهدی و سیدجواد طباطبایی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 55-85

10.22059/jstmt.2012.54309

حسین کچویان؛ محسن صبوریان


شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفه اجتماعی علامه طباطبایی در پرتو مقایسه تطبیقی با فلسفه اجتماعی کانت

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 55-86

10.22059/jstmt.2014.57076

سید حمید طالب زاده؛ سید محمد امین قانعی راد؛ محمد توکل؛ ابوالفضل مرشدی


راه های مهار قدرت سیاسی از منظر سعدی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 55-77

10.22059/jstmt.2018.234829.1107

عباسعلی رسولی؛ عباس صالحی نجف آبادی


رویکرد گادامری به «کرامتِ انسان» در اندیشه ابوعلی مسکویه؛ درس‌هایی برای جامعه امروز

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 57-91

10.22059/jstmt.2020.283990.1284

محمد کمالی گوکی؛ ابوالفضل شکوری


توسعه و جامعة آرمانی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-80

10.22059/jstmt.2015.60436

علی‌رضا شجاعی‌زند


پایه ها و مولفه های «اخلاق همسایگی» بر اساس دیدگاه امام سجاد(ع)‌

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-78

10.22059/jstmt.2019.70422

فاطمه وجدانی


فرزندآوری در نزد ابن‌سینا

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 63-87

10.22059/jstmt.2018.222696.1089

علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور


دنیاگرائی و پیامدهای اجتماعی آن ، در آموزه‌های قرآن

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 71-95

10.22059/jstmt.2018.71327

محمدباقر آخوندی


جایگاه مفهوم فطرت در منازعات دینی-اجتماعی دورۀ پهلوی دوم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 79-57

10.22059/jstmt.2017.63562

علی محمد حاضری؛ محمد ملاعباسی