منشأ حیات اجتماعی از نظر علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

علامه طباطبایی از متفکران بزرگ اسلامی است که با بیان نظریه اعتباریات، تحول بزرگی در حوزه معرفت‌شناسی ایجاد کرد که بر حوزه‌های مختلف علوم انسانی، به‌ویژه فلسفه اجتماعی تأثیر بسزایی گذاشت. ایشان با بحث درباره اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقوله‌هایی پرداخته است که از جمله عناصر مطرح در حوزه فلسفه اجتماعی و بیانگر دیدگاه‌شان درباره مباحث اجتماعی است. از این رو، پرسش بنیادین پژوهش حاضر این است که با توجه به جایگاه اجتماع در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، نظر وی درباره منشأ حیات اجتماعی چیست؟ و علت زندگی اجتماعی انسان‌ها چیست؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review of Allameh Tabatabai’s explanation of social life

چکیده [English]

Allameh Tabatabai is one of the great Islamic thinkers who proposed Etebariat(agreements) theory and made a great contribution to the development of epistemology. In particular, this involvement in the areas of humanities and social philosophy is noticeable. He discusses the social Etebariat(social agreements), which deal with the study of concepts and categories that are familiar in the field of social philosophy. Thus, social issues are debated from the Allameh Tabatabai’s viewpointType text or a website address or translate a document.
Cancel
Translate from: Persian
. Consequently the fundamental issue focused in the present paper is “paying attention to the theory of Etebariat suggested by Allameh Tabatabai and highly debated among Muslim social thinkers. Particularly, the paper aims to address the question “what is Allameh Tabatabai’s view on the explanation of social life?”

کلیدواژه‌ها [English]

 • employment
 • Akhf and Ashal(the least and the easiest)
 • Etebariat
 • Beauty and Ugliness
 • Social Philosophy
 1. ابن سینا (1965)، طبیعیات شفاء، تصحیح ابراهیم مدکور، سعید زائد و اسماعیل عبدالله،بی جا ،الهیته العامه لشئون المطابع الاثیریه.
 2. اخوان‌الصفا (بی‌تا)، رسائل اخوان الصفا، تحقیق و مقدمه از عارف تأمر، بیروت: منشورات عویدات.
 3. آملی لاریجانی، صادق (1370)، معرفت دینی، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.
 4. اولیایی، منصوره (1389)، واقعیت اجتماعی و اعتباریات، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 5. بوذری‌نژاد، یحیی (1390)، انسان در اسلام (انسان‌شناسی در قرآن و حکمت اسلامی، تهران: بعثت.
 6. حسن‌زاده آملی (1365)، نصوص الحکم بر فصوص الحکم، قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
 7. داوری، رضا (1363)، ملاحظاتی در باب ادراکات اعتباری، مجموعه دومین یادنامه علامه طباطبایی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه اسلامی.
 8. شریعتی سبزواری، محمد باقر (1387)، تحریری بر اصول فلسفه و روش رئالیسم، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
 9. طباطبایی، سید محمدحسین (1387)، آغاز فلسفه، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
 10. طباطبایی، سید محمدحسین (1374)، اصول فلسفه و روش رئالیسم (جلد 1 و 2)، تهران: صدرا.
 11. طباطبایی، سید محمدحسین (1364)، اصول فلسفه و روش رئالیسم (جلد 1 و 2)، تهران: صدرا.
 12. طباطبایی، سید محمدحسین (1374)، تفسیر المیزان، محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 13. طباطبایی، سید محمدحسین (1353)، قرآن در اسلام، قم: دارالکتب الاسلامیه.
 14. طباطبایی، سید محمدحسین (1387)، رسائل علامه طباطبایی، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
 15. فارابی، ابونصر (1991)، آراء اهل المدینه الفاضله، تحقیق از البیر نصری نادر، بیروت: دارالمشرق.
 16. فارابی، ابونصر (1403)، تحصیل‌السعاده، تحقیق جعفر آل یاسین، بیروت: دارالاندلس.
 17. گرامی، محمدعلی (1373)، فلسفه، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 18. ملاصدرا، محمدبن ابراهیم (1375)، الشواهد الربوبیه، ترجمه جواد مصلح ، تهران: سروش.
 19. ملاصدرا، محمدبن ابراهیم (1362)، مبدأ و معاد، ترجمه احمد بن محمد الحسینی اردکانی، به کوشش عبدالله نورانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 20. وارنوک، جان (1368)، فلسفه اخلاق در قرن حاضر، ترجه صادق آملی لاریجانی، بی‌جا: مرکز ترجمه و نشر کتاب.