مقاله پژوهشی
بررسی مسئله اجتماعی از دیدگاه شهید محمدباقر صدر

عبدالحسین کلانتری؛ منصوره مهدی زاده

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1391، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22059/jstmt.2012.54253

چکیده
  در پژوهش حاضر تلاش شده است با شرح و دسته‌بندی آرای اجتماعی شهید محمد باقر صدر، مسئله اجتماعی از دیدگاه وی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور چیستی مسئله اجتماعی، آثار و راه‌حل‌های آن در آثار شهید صدر تحلیل گردید. بررسی حاضر از نوع اسنادی است و با استفاده از فن تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. بر اساس نتایج پژوهش، تعریف مسئله اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل مفهوم فرزندآوری از دیدگاه امام محمد غزالی

علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1391، صفحه 19-39

https://doi.org/10.22059/jstmt.2012.54254

چکیده
  حجه‌الاسلام، ابوحامد، امام محمد غزالی طوسی، یکی از مشهورترین مردان تصوف در سده پنجم هجری است. در پژوهش حاضر، برخی آراء و اندیشه‌های غزالی درباره فرزندآوری و پدیده‌های مرتبط با آن، با روش اسنادی- تحلیلی و مطالعه کتاب احیاء علوم‌الدین، مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته‌های پژوهش، وی به پدیده فرزندآوری اهمیت فراوان داده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
منشأ حیات اجتماعی از نظر علامه طباطبایی

یحیی بوذری نژاد

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1391، صفحه 41-62

https://doi.org/10.22059/jstmt.2012.54255

چکیده
  علامه طباطبایی از متفکران بزرگ اسلامی است که با بیان نظریه اعتباریات، تحول بزرگی در حوزه معرفت‌شناسی ایجاد کرد که بر حوزه‌های مختلف علوم انسانی، به‌ویژه فلسفه اجتماعی تأثیر بسزایی گذاشت. ایشان با بحث درباره اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقوله‌هایی پرداخته است که از جمله عناصر مطرح در حوزه فلسفه اجتماعی و بیانگر دیدگاه‌شان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش‌شناسی بنیادین معرفت اجتماعی سید قطب

ایمان عرفان منش؛ حمید پارسانیا

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1391، صفحه 63-92

https://doi.org/10.22059/jstmt.2012.54256

چکیده
   روش‌شناسی بنیادین، مسیری است که نظریه در آن تولید می‌شود. بر این مبنا، معرفت اجتماعی سید قطب، ملهم از دو جریان ظاهرگرایی و کلام اشعری است. ضرورت بازگشت به عقاید نسل اول مسلمانان به شیوه‌ای جهادی، اندیشه وی را به جریان سلفی نیز پیوند داده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از فنون روش اسنادی و با رویکردی انتقادی در سطح توصیف و تفسیر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین اجتماعی نفاق: الگویی تلفیقی بر اساس آموزه های قرآنی

علیرضا محسنی تبریزی؛ محمود رجبی؛ علی سلیمی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1391، صفحه 93-127

https://doi.org/10.22059/jstmt.2012.54305

چکیده
  در پژوهش حاضر، دیدگاه قرآن در تبیین نفاق و امکان بیان این تبیین در الگویی نظری و در قالب پاسخ به پرسش های علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافت ههای پژوهش، متغیرهای سطوح خرد، میانه، کلان (ساختی، خرده فرهنگی) و میان فرهنگی، به شکلی متناسب و با تفصیلی درخور توجه و منطقی قابل قبول، در کنار هم به کار رفت هاند. حاصل، الگویی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساخت و عامل در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظریه ساخت یابی گیدنز

سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1391، صفحه 129-159

https://doi.org/10.22059/jstmt.2012.54306

چکیده
  مسأله ساخت و عامل به مثابه یکی از مسائل بسیار تأثیرگذار در علوم اجتماعی، نقش تعیین کننده ای به ویژه در مباحث روش شناختی، قدرت، نظم و مسئولیت اجتماعی دارد. در فضای فکری متفکران اسلامی، نظریه اعتباریات علامه طباطبایی از جمله دیدگاه هایی است که می تواند نقش تعیین کننده ای در مباحث ساخت و عامل داشته باشد. آن بخش از نظریه اعتباریات علامه ...  بیشتر