دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، فروردین 1391، صفحه 1-182 

مقاله پژوهشی

توسعه پایدار شهری از منظر عبدالرحمن ابن خلدون

صفحه 1-29

10.22059/jstmt.2012.54307

محمد نقی زاده؛ سعیده محتشم امیری


بررسی « سیدحسین نصر » از روایت تناقض های تجدد با تاکید بر مقولات علم و زمان

صفحه 31-53

10.22059/jstmt.2012.54308

بیوک علیزاده؛ محمدرضا قائمی نیک


عبدالرحمن ابن خلدون و مفسّران: بررسی آراء طه حسین، محسن مهدی و سیدجواد طباطبایی

صفحه 55-85

10.22059/jstmt.2012.54309

حسین کچویان؛ محسن صبوریان


بررسی تأثیرات فکر یونانی بر فرهنگ علمِی مسلمانان از منظر« محمد اقبال لاهوری »

صفحه 87-111

10.22059/jstmt.2012.54310

قاسم زائری


بررسی شاخص های امنیت اجتماعی از منظر « آیت الله سید علی خامنه ای »

صفحه 113-139

10.22059/jstmt.2012.54311

فریبا شایگان


هستی شناسی فرهنگی آیت الله مرتضی مطهری

صفحه 141-166

10.22059/jstmt.2012.54312

مهدی جمشیدی