نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

2 دانشگاه ایلام

چکیده

امروزه اندیشمندان اسلامی در پی تحقق آرمان قرآنی و تکوین امت واحده اسلامی هستند، همان آرمانی که در صدر اسلام توسط پیامبر (ص) محقق گشت و در اندک زمانی از اعراب متفرق جاهلی، امتی منسجم، متمدن و قدرتمند ساخت. قدرت نوظهور فوق توانست در برابر تمدن‌های باشکوه آن دوران قد علم کند و تا مدت‌ها قدرت بلامنازع دوران خود بود و آثار بسیار عمیقی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، هنری بجای گذاشت که از آن به‌عنوان «تمدن اسلامی» یاد می‌شود. شاخصه بارز تمدن اسلامی، توانمندی درون بطنی آن است که در هر زمان و مکانی قابلیت بازیابی دارد و می‌تواند محتوای آن را شکوفا سازد. در دوران معاصر که تمدن اسلامی دچار خمودگی و سستی شده مصلحان بزرگی در پی شکوفایی توانمندی درون بطنی آن برآمده‌اند. امام خمینی (ره) متفکر بزرگ اسلامی، ضمن بیان تئوری تشکیل امت واحده اسلامی، به تشریح علل و عوامل چالش‌ها و مشکلات فراروی مسلمانان و تمدن اسلامی پرداخته است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در پی یافتن پاسخ به این پرسش‌هاست که امام خمینی نسبت به بازدارنده‌های پیشِ روی امت واحده اسلامی چه دیدگاهی دارد؟ و چه راهکارهایی برای رفع مشکلات تمدن اسلامی ارائه کرده‌اند؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد، فرقه‌گرایی، جهانی‌سازی، عدم رهبری واحد در بین مسلمانان، وجود حاکمان ظالم و فاسد، ترویج اسلام آمریکایی، وابستگی کشورهای مسلمان به بیگانگان از مهم‌ترین چالش‌های پیشِ روی امت اسلامی است و استکبارستیزی، وحدت و خودباوری مسلمانان و استمرار بیداری اسلامی راهکارهای امام خمینی (ره) برای رفع چالش‌ها و مشکلات جهان اسلام هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis inhibited the formation of Islamic Ummah Islamic Imam Khomeini (RA)

چکیده [English]

Today, Islamic scholars sought the cause of development of the Qur'an and Islamic Ummah are single, as the cause of Islam by the Prophet (pbuh) was achieved in a short time to disperse the pre-Islamic Arabs, cohesive nation, civilized and powerful build. These emerging power could stand up against Tmdn‌Hay its glorious times and has for along time period was the undisputed power and profound works in all areas of society, ie economic, cultural, political, artistic rather than let it characterized as " Islamic civilization "is mentioned. Distinctive features of Islamic civilization, in every time and place that the internal dynamics of ventricular recovery capabilities and content can make it flourish. In modern times, Islamic civilization was a great reformer-long weakness in the abdominal strength that Bramdh‌And prosperity. Imam Khomeini great Islamic thinkers, while mentioning the establishment of Islamic Ummah Islamic theory, to explain the causes of the challenges and problems of Muslims and Islamic civilization is. This article descriptive - analytical method tries to find answers to these questions facing the Islamic Ummah Islamic Imam Khomeini inhibited than what view? And Islamic civilizations have provided solutions to problems? The results show that, sectarianism, globalization, lack of unified leadership among Muslims, there is unjust and corrupt leaders, promoting American Islam, Muslim countries foreign dependence of the most important challenges facing the Islamic Ummah and arrogance, and self-Muslim unity and continuity of the Islamic Awakening guidelines of Imam Khomeini (RA) to meet the challenges and problems of the Muslim world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Islamic Ummah
  • Inhibitors
  • Islam
  • Challenges