مقایسه مفهوم، ابعاد و حدود آزادی در اندیشه مرتضی مطهری و عبدالکریم سروش

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 139-163

10.22059/jstmt.2019.262075.1209

محمد امین میرزائی زاده کوهپایه؛ محمد علی توانا


هستی شناسی فرهنگی آیت الله مرتضی مطهری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 141-166

10.22059/jstmt.2012.54312

مهدی جمشیدی


بررسی پدیده جنگ از منظر ابن خلدون

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 147-171

10.22059/jstmt.2020.291548.1306

محمد علی توانا؛ سید یزدان هاشمی اصل؛ جواد جریده


«روش‌شناسی بنیادین» از منظر روش‌شناسی بنیادین

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 160-129

10.22059/jstmt.2017.63565

قاسم زائری؛ سیدمحمد معلمی


واکاوی حدود و شاخصه‌های رئالیسم علمی در معرفت اجتماعی سید جمال‌الدین اسدآبادی

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 301-322

10.22059/jstmt.2013.55730

ایمان عرفان منش؛ غلام رضا جمشیدیها


اسلامی‌‍سازی دانش معاصر: تقسیم‌بندی موضوعی و فراتحلیل آثار و مهم‌ترین منابع

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 333-356

10.22059/jstmt.2018.251349.1176

عباس قنبری باغستان؛ سید محسن میری


بررسی و تبیین انحرافات موجود در عزاداری های مذهبی از منظر استاد مطهری ( مطالعه موردی: دسته جات و عزاداری های مذهبی شهرستان بیجار)

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 337-357

10.22059/jstmt.2014.58428

حسن محمدمیرزائی؛ ابوالفضل ذوالفقاری


نقش اجتماعی فلسفه نزد ابونصر فارابی و جمال الدین اسدآبادی

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 355-382

10.22059/jstmt.2015.62024

شهناز صداقت زادگان


تبیین رابطه عدالت با سیاست در اندیشه علامه شهید سیدمحمدباقر صدر

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 131-159

10.22059/jstmt.2013.54252

محمد حسین جمشیدی


بررسی مقایسه‌ای آراء و اندیشه‌های ابن خلدون و امیل دورکیم با تأکید بر نقش و کارکرد همبستگی اجتماعی در تکوین و تداوم نظام سیاسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 149-177

10.22059/jstmt.2022.335426.1493

احمد جهانی نسب


تحلیلی بر ضرورت و امتناع مدینه نزد فارابی

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 155-173

10.22059/jstmt.2018.263897.1216

مرتصی بحرانی


تیپولوژی نظری مسیرها به سمت « فمنیسم های دینی»

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 155-180

10.22059/jstmt.2019.70429

حامد حاجی حیدری


بررسی و تحلیل جامعه مطلوب در اندیشه‌ی اجتماعی سیدجعفر کشفی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 159-179

10.22059/jstmt.2018.236748.1114

جهانبخش ثواقب؛ پروین رستمی


در مسیر نظریه‌ی رهبری حکیمانه‌ی اسلامی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 163-201

10.22059/jstmt.2015.60440

حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی


عدالت از منظر ابوریحان بیرونی

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 165-183

10.22059/jstmt.2018.71331

حامد اکبری


تحلیل موانع توسعه اجتماعی-اقتصادی ایران در دوره حکومت پهلوی دوم (با تأکید بر تئوری توسعه ابن خلدون)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 167-195

10.22059/jstmt.2019.72133

معصومه شفعتی؛ محبوبه بابایی


جایگاه دانش‌های شرعی در طبقه‌بندی علوم از دیدگاه فارابی، غزالی و خواجه نصیر طوسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 169-191

10.22059/jstmt.2014.57080

یحیی بوذری نژاد؛ قاسم خسروی


علم دینی از مقام نظر تا عمل؛ تحلیل گفتمان دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره ضرورت و کیفیت تولید علم دینی

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 173-196

10.22059/jstmt.2020.279798.1266

حسن محمدمیرزائی؛ ابوالفضل ذوالفقاری؛ حسن مرادی


نظریه بومی‌گرایی حسین کچویان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 199-161

10.22059/jstmt.2017.63564

مهدی حسین زاده یزدی؛ علیرضا حدادی


آزادی در جامعۀ اسلامی از منظر فرهنگ: ارائة الگوی نظری- عملی زاهد

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 323-343

10.22059/jstmt.2013.55731

علی فتوتیان؛ سید سعید زاهد زاهدانی


تبیین نقش و کارکرد آموزه جهاد در فرآیند انقلاب اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 357-376

10.22059/jstmt.2018.249229.1170

حجت داوند؛ محمدحسین جمشیدی


علم دینی در مقام توصیف و توصیه؛ بازخوانی نظریه علم دینی استاد مصباح یزدی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 359-381

10.22059/jstmt.2014.58429

نازیلا اخلاقی؛ مهدی حسین زاده یزدی


مجازات، آخرین راهکار کنترل انحرافات اجتماعی با تأکید بر دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 383-404

10.22059/jstmt.2015.62025

حفیظ الله فولادی؛ علیرضا محسنی تبریزی


نقش و جایگاه مردم در ساختار جامعه در اندیشه اجتماعی فقهای معاصر با تاکید بر آراء امام خمینی

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 185-201

10.22059/jstmt.2018.71332

الهه مرندی


بازشناسی مفهوم و مؤلفه‌های بنیادین اعتماد و کارکردهای آن در روابط اجتماعی انسان از منظر قرآن

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 197-219

10.22059/jstmt.2020.289067.1298

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا