جایگاه زن در اندیشه‌ی امام خمینی (ره) و آثار اجتماعی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی

چکیده

زن به عنوان مظهر جمال الهی در تفکر امام خمینی با مفاهیمی ارزشی چون آزادی، عفت، کرامت، مبدأ خیرات، شجاعت و ... پیوند داشته و در تعیین سرنوشت خود و جامعه‌ی خویش بسیار تأثیرگذار است. جایگاه زن در اندیشه‌ی حضرت امام نه در مقابل مرد بلکه در کنار او، عهده‌دار مسؤولیتی شگرف در تمام شؤون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی است. صرف نظر از دوره‌ی کوتاهی در صدر اسلام که منزلت حقیقی زن توسط پیامبر اسلام و ائمه‌ی معصومین، علیهم السلام، احیا گردید، در سایر ادوار تاریخ، زن جایگاه و ارزش واقعی خود را ندارد. یافته های این پژوهش حاکی از این است که دیدگاه‌های حضرت امام تنها در خصوص حضور زن در اجتماع دارای فراز و فرود بوده به گونه‌ای که در برهه‌هایی از تاریخ پهلوی حضور زن نامطلوب شمرده شده اما حرکت‌های انقلابی زنان در سال‌های شکل‌گیری نهضت اسلامی و جنگ تحمیلی مبارک تلقی می‌شود. این نگرش اثر شگرفی بر حضور اجتماعی زنان در بعد از انقلاب ایجاد می کند. هدف از این مقاله کیفی که به شیوه توصیفی انجام گرفته و نحوه ی گردآوری مطالب آن به صورت کتابخانه ای و از مجموع آثار حضرت امام خمینی، رحمه الله علیه، است بازشناساندن هویت و منزلت زن مسلمان از دیدگاه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران و نتایج عملی آن از حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The position of woman in the thought of Imam Khomeini and his social effects

نویسندگان [English]

  • Elham Shariati 1
  • Hajar sadsat Kalantar motamedi 2

1 Member of faculty of Alzahra University, Women's Studies Department

2 PhD student in jurisprudence and private law

چکیده [English]

Woman as a symbol of divine Beauty in Imam Khomeini`s thought has a close connection to some high concepts such as freedom, chastity, dignity, the origin of the good, bravery etc. and she has a major influence on the destiny of herself and her society. The woman in the thought of Imam Khomeini (pbuh) not against the man, but beside him, has a significant responsibility in all aspects of personal, social and political life. Aside from a short period in the early Islam, when her true dignity was revived by the Prophet and his family (pbut), the woman was deprived of her true status in all other eras. Findings of this survey shows that Imam Khomeini’s points of view concerning the presence of the woman in the society in two different era of Pahlavi and after Islamic revolution are totally different. In the time of Pahlavi, this presence was not desirable because of the situation of that period, like hijab prohibition, which made it impossible for women to reach their real status. But the revolutionary movements of women during the formation of Islamic revolution of Iran and imposed war are considered blessing. The attribute of Imam Khomeini had an impressive influence on the social presence of women after revolution. This paper assessing the identity and dignity of the Muslim woman from the viewpoint of Imam Khomeini (pbuh) and the result of such attribute on the social presence of women in various aspects by giving real examples in this respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Identity
  • Imam Khomeini
  • Islamic republic
  • presence
-         قرآن مجید.
-         نهج‌البلاغه ( 1441)، قم: مؤسسۀ نهج‌البلاغه، چاپ اول.
-         تأملی بر جایگاه زن ( 1379)، مجموعه مقالات فارسی، ج 1، تهران: کمیتۀ تبلیغات و انتشارات ستاد، چاپ اول.
-         جایگاه زن در اندیشۀ امام‌خمینی ( 1390)، دفتر هشتم، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی.
-         جایگاه و نقش زن در نظام‌های مختلف از دیدگاه امام‌خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای ( 1374)، تهران: ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران،  (بی‌جا).
-         در جستجوی راه از کلام امام ( 1361)، دفتر سوم: زن، تهران: امیرکبیر، چاپ اول.
-         زن از دیدگاه امام‌خمینی دامت برکاته (1360)، تهران: نهضت زنان مسلمان، چاپ اول.
-         سیمای زن در کلام امام‌خمینی، تهیه و تنظیم: ادارۀ کل مراکز و روابط فرهنگی ( 1369)، تهران: وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم.
-         مرتضوی، ضیاء (1378)، امام‌خمینی و الگوی دین شناختی در مسائل زنان، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
-         مکتبی، سید محمد و هدایتی، سعید (1378)، زن و خانواده از دیدگاه امام‌خمینی، قم: دفتر عقل، چاپ اول.
-         موسوی خمینی، سید روح الله (1422ه.ق.) استفتائات، قم: دفتر انتشارات اسلامی، جلد3، چاپ پنچم.
-         هدایت زاده، فرهاد (1390)، دیدگاه امام‌خمینی دربارۀ جایگاه زن با محوریت شخصیت حضرت زهرا(س)، تهران: عروج.
-         www.tebyan.net
-         www.lmoiran.ir
-         www.Irna.ir
-         www.tabnak.ir 
-         http://women.gov.ir
-         www.alzahra.ac.ir  
-         www.farsnews.com
-         www.parliran.ir
-         http://farhangoelm.ir
-         www.isaar.ir
-         www.tasnimnews.com