مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
معرفت‌شناسی تطبیقی پیر بوردیو و مرتضی مطهری

مهناز فرهمند؛ مهدی عالی نژاد

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 9-39

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.208816.1056

چکیده
  چکیده مقاله حاضر به بررسی معرفت‌شناسی از دیدگاه پیر بوردیو و استاد مرتضی مطهری اختصاص دارد. این دو اندیشمند با توجه به پیشینه و زمینه‌های فکری خود، هر یک با نگاهی خاص به مسئله شناخت نگریسته‌اند؛ یکی با بینشی فلسفی اسلامی و دیگری از لحاظ جامعه‌شناختی غربی؛ چنانکه در جای‌جای تفکرات آنان می-توان تفاوت شناخت‌شناسی اسلامی از شناخت‌شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
مقایسه حقوق زن مسلمان از دیدگاه مرتضی مطهری و فاطمه مرنیسی

محمدعلی توانا؛ محمد کامکاری؛ محمد امین میرزایی زاده کوهپایه

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 41-61

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.235657.1110

چکیده
  مرتضی مطهری و فاطمه مرنیسی مساله زن مسلمان در را کانون توجه خود قرار داده اند؛ یکی از منظر فقه سیاسی شیعی و دیگر از منظر فمینیست اسلامی. مقاله حاضر دیدگاه این دو متفکر درباره حقوق زن مسلمان را بررسی می کند و این پرسش ها را طرح می کند که مطهری و مرنیسی، چه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برای زن مسلمان قائل هستند؟ و دیدگاه این دو متفکر چه شباهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
فرزندآوری در نزد ابن‌سینا

علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 63-87

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.222696.1089

چکیده
  از بین سه پدیده‌ی اساسی باروری، مرگ ومیر و مهاجرت، که به تغییر و تحولات جمعیتی منجر می‌شوند، مقاله حاضر درصدد بررسی و تحلیل مفهوم باروری در میان اندیشه‌های ابن‌سینا، پزشک و فیلسوف ایرانی (370 – 428 ﻫ.ق) است. روس مورد استفاده در این بررسی نیز روش اسنادی- تحلیلی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ابن‌سینا در آثار خود علاوه بر بحث ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
نقد و بررسی اندیشه اجتماعی محمدرضا حکیمی

سید سعید زاهد زاهدانی؛ مهدی مقدسی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.254185.1189

چکیده
  نقد و بررسی اندیشه اجتماعی محمدرضا حکیمی چکیده محمدرضا حکیمی که از اندیشمندان مکتب تفکیک می باشد، با تکیه بر آیات و روایات، نظرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در آثار متعددی منتشر ساخته است. در این مقاله به روش مطالعات کتابخانه ای و سندی به جمع آوری اطلاعات پرداخته ایم. از لحاظ نظری با توجه به ضرورتی که در قرن بیستم میلادی در بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
واکاوی دیدگاه آیت الله مطهری در مورد تمدن مدرن غرب و چگونگی تعامل با آن

علی اصغر طالب نژاد؛ سید محمد علی تقوی؛ محمد جواد رنجکش

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.240760.1128

چکیده
  چیستی تمدن مدرن غرب و چگونگی مواجهه با آن در شمار مهم‌ترین پرسش‌های نخبگان مسلمان طی دو قرن گذشته بوده‌اند. این پژوهش دیدگاه آیت‌الله مطهری در مورد مدرنیته و چگونگی تعامل با تمدن مدرن غرب را مورد بررسی قرار می‌دهد. پرسش‌های اصلی این پژوهش عبارت از آنند که آیا از دیدگاه مطهری دو تمدن اسلامی و غربِ مدرن امکان وام‌گیری از یکدیگر را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
جایگاه زن در اندیشه‌ی امام خمینی (ره) و آثار اجتماعی آن

الهام شریعتی؛ هاجر سادات کلانتر معتمدی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 131-153

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.264644.1219

چکیده
  زن به عنوان مظهر جمال الهی در تفکر امام خمینی با مفاهیمی ارزشی چون آزادی، عفت، کرامت، مبدأ خیرات، شجاعت و ... پیوند داشته و در تعیین سرنوشت خود و جامعه‌ی خویش بسیار تأثیرگذار است. جایگاه زن در اندیشه‌ی حضرت امام نه در مقابل مرد بلکه در کنار او، عهده‌دار مسؤولیتی شگرف در تمام شؤون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی است. صرف نظر از دوره‌ی کوتاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
تحلیلی بر ضرورت و امتناع مدینه نزد فارابی

مرتصی بحرانی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 155-173

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.263897.1216

چکیده
  تحلیل فلسفی اندیشه‌های فارابی نشان می‌دهد که مباحث او در خصوص نسبت انسان فاضل و مدینه فاضله نهایتاً‌ راه به دو سر طیف بی‌وطنی (انزوا) و جهان‌وطن‌گرایی (آوارگی) می‌برد: از یک سو انسان فاضل در مدینه محقق می‌شود و از سوی دیگر مدینه غیرفاضله، امکان فضلیت‌مندی انسان را منتفی می‌کند و انسان فاضل به بیرون از مدینه سوق داده می‌شود. از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بررسی مقایسه‌ای صورتبندی مسالة «مردم» در آراء شریعتی و مطهری

قاسم زائری

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، صفحه 207-175

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.238196.1238

چکیده
  «مردمی» در کنار «اسلامی» از جمله مهمترین صفات ممیزة انقلاب اسلامی است. این مقاله به بررسی موضع «علی شریعتی» و «مرتضی مطهری» در مورد «مردم» اختصاص دارد. این دو متفکر بحث‌های مفصل فلسفی یا جامعه‌شناختی پیرامون مفاهیمی نظیر «فرد» و «جامعه» و «تاریخ» و «ناس» در آثار خود دارند. اما آنها ...  بیشتر