فارابی در روایت سید جواد طباطبایی: سه تفسیر، سه استنتاج

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 211-243

10.22059/jstmt.2013.55727

محمدحسین بادامچی؛ حمید پارسانیا


بررسی اندیشه‌ی شهرسازی شیخ شهاب الدین سهروردی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 253-276

10.22059/jstmt.2018.238194.1119

جواد مهدیان‌پور؛ حمیدرضا صارمی


بررسی و نقد نظریه پی یر بوردیو بر مبنای حکمت صدرایی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 259-285

10.22059/jstmt.2014.58425

حسن خیری


رویکردی اجتماعی به مبادی عرفانی نظریه فطرت با تأکید بر اندیشۀ عالمه طباطبایی (ره) و استاد مطهری (ره)

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 263-288

10.22059/jstmt.2015.62021

حمید پارسانیا؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدرضا روحانی


روش‌شناسی بنیادین معرفت اجتماعی سید قطب

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 63-92

10.22059/jstmt.2012.54256

ایمان عرفان منش؛ حمید پارسانیا


انسان محوری، قلب سکولاریسم، بررسی تطبیقی آرای استاد جوادی آملی و چارلز تیلور

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 67-88

10.22059/jstmt.2013.54249

سعید بینای مطلق؛ زهرا داورپناه


انسان شناسی علوم انسانی مسلمانان: بررسی تطبیقی انسان شناسی فارابی و ابن خلدون

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 73-87

محسن صبوریان


اصالت فرد و جامعه و آثار آن بر مبنای حکمت صدرایی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 79-101

10.22059/jstmt.2018.133816.1015

حسن خیری


شهر و ساختار آن از منظر ابوعلی سینا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 79-99

10.22059/jstmt.2019.70423

محمد تقوی زواره؛ حمیدرضا صارمی


مفهوم عدالت از منظر فارابی و ابن‌خلدون

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-104

10.22059/jstmt.2015.60438

شکوه دیباجی فروشانی؛ غلامرضا جمشیدیها


بررسی مقایسه ای نقشِ زنان در پایگاه مادری در اندیشه ی علامه طباطبایی و امینه ودود

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 81-105

10.22059/jstmt.2019.72129

یحیی بوذری نژاد؛ مینا جهانشاهی


ارائه برهانی نوین بر اصالت جامعه متکی بر قاعده «فناء عرفانی» بر اساس اندیشه علامه‌طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 81-99

10.22059/jstmt.2022.336733.1500

ابراهیم خانی


بررسی تأثیرات فکر یونانی بر فرهنگ علمِی مسلمانان از منظر« محمد اقبال لاهوری »

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 87-111

10.22059/jstmt.2012.54310

قاسم زائری


نگرش دانشجویان به کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه به لحاظ اثرگذاری در توسعه اجتماعی و سیاسی دانشگاه‌ها (مورد: دانشگاه تبریز)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 87-112

10.22059/jstmt.2014.57077

عبدالحسین کلانتری؛ جعفر احمدپور پرویزیان


نقد و بررسی اندیشه اجتماعی محمدرضا حکیمی

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 89-108

10.22059/jstmt.2018.254185.1189

سید سعید زاهد زاهدانی؛ مهدی مقدسی


جامعه شناسی قواعد همسر گزینی در سیره معصومین علیهم السلام

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 93-125

10.22059/jstmt.2020.280495.1271

حمیدرضا فاتحی؛ سید محمد ثقفی نژاد؛ امیر مسعود امیر مظاهری


تأثیر استقرار کاربری های شهری در توسعه ارزشهای اسلامی در شهر ارومیه (مطالعه موردی: منطقه1 شهرداری ارومیه)

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 97-116

10.22059/jstmt.2018.71328

اصغر عابدینی؛ مریم عبادی


تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون (نگاهی نو به مقدمه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 105-81

10.22059/jstmt.2017.63563

غلامرضا جمشیدیها؛ یونس اکبری


تهدیدهای امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 245-271

10.22059/jstmt.2013.55728

فریبا شایگان


کاوشی در مجادلات عدالت اجتماعی بین متفکرین غربی و اسلامی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 277-307

10.22059/jstmt.2016.64963

علی شکوری


روش شناسی فارابی در علوم اجتماعی و فرهنگی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 287-312

10.22059/jstmt.2014.58426

حسین داد بیانی؛ حمید پارسانیا


آسیب شناسی‌ تحلیل‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ بر اساس‌ نظریۀ‌ کاریزماتیک‌ ماکس وبر

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 289-327

10.22059/jstmt.2015.62022

نیره قوی


جریان‏شناسی معرفتی ایران پس از انقلاب اسلامی(بررسی میدان منازعه علم تجربی متجدد و دینی)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 89-110

10.22059/jstmt.2013.54250

حسین کچوییان؛ نورالله نورانی


اسلامی سازی علوم یونانی: مطالعهٔ موردی دریافت ابن سینا از مابعدالطبیعهٔ ارسطو

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 89-109

مصطفی زالی


تبیین اجتماعی نفاق: الگویی تلفیقی بر اساس آموزه های قرآنی

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 93-127

10.22059/jstmt.2012.54305

علیرضا محسنی تبریزی؛ محمود رجبی؛ علی سلیمی