بررسی و تحلیل اندیشه‌های اجتماعی و جمعیتی امام محمد غزالی در باب مهاجرت

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 185-210

10.22059/jstmt.2020.77812

علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور


رفتارشناسی تحلیلی از رهبری اخلاق مدارانه امام علی (ع)(مطالعه موردی دوران غارات)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 191-217

10.22059/jstmt.2021.318445.1439

محسن رفعت؛ حمیدرضا سروریان


فهم پدیدار شناسانه تجارب زیسته جوانان از حضور در هیئات عزاداری در محرم کرونایی

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 201-222

10.22059/jstmt.2021.310775.1398

غلامرضا تاج بخش


بازشناسی شاخصه‌های ارزشی و شکلی در شهرسازی اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 211-233

10.22059/jstmt.2020.77813

نبی اله صدری فر؛ محمد مولوی


مولفه های جهانی شدن فرهنگ اسلام با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 219-244

10.22059/jstmt.2021.310313.1395

محمد سلطانیه


بازخوانی نظریه اعتباریات اجتماعی علامه طباطبائی و نسبت آن با جاودانگی نفس

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 223-250

10.22059/jstmt.2021.309597.1389

علیرضا کلبادی نژاد؛ قاسم پورحسن؛ رحمت الله محمودی


کودکی در ادیان: تحلیل کودکی در مسیحیت و اسلام

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 235-269

10.22059/jstmt.2020.77814

غلامرضا جمشیدیها؛ مریم شعبان


سبک زندگی در مراحل تکاملی پیش‌روی انقلاب اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 251-271

10.22059/jstmt.2021.316270.1432

محسن صبوریان


بررسی تحلیلی دیدگاه علامه طباطبائی در باره اصالت فرد یا جامعه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 271-292

10.22059/jstmt.2020.77815

حمیدرضا فریدی؛ فرج بهزاد وکیل آباد؛ صمد عبداللهی عابد


نسبت عدالت و کارآمدی نظام سیاسی دراندیشه امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 273-294

10.22059/jstmt.2021.300145.1347

جلیل دارا؛ محمد لعل علیزاده


واکاوی و تحلیل مفهوم آزادی از منظر امام خمینی (ره)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 293-313

10.22059/jstmt.2020.280710.1274

احسان عسگری؛ امیر عظیمی دولت آبادی