بررسی مقایسه‌ای صورتبندی مسالة «مردم» در آراء شریعتی و مطهری

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 207-175

10.22059/jstmt.2018.238196.1238

قاسم زائری


مطالعه تطبیقی رویکرد فمینیسم اسلامی و امام خمینی (ره) در تحقق حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در حکومت اسلامی

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 221-248

10.22059/jstmt.2020.288353.1296

فاطمه قاسمپور؛ زهره نصرت خوارزمی


بررسی و نقد آراء شایگان در باب ایدئولوژیزاسیون سنت

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 249-279

10.22059/jstmt.2020.265691.1222

محمد نژادایران


جامعه پردازی درگامِ دوم انقلاب اسلامی با نظریه «نظام انقلابی»

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 281-302

10.22059/jstmt.2020.285405.1287

سیدابراهیم سرپرست سادات


مفهوم ارزش در برنامه‌ریزی مسکن: مطالعه تطبیقی مدل هدانیک مسکن با دیدگاه ارزش‌شناسی علامه طباطبایی

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 303-329

10.22059/jstmt.2020.273843.1252

محمدتقی پیربابائی؛ حامد بیتی؛ عاطفه صداقتی


معیار‌های عدالت اجتماعی در شهر اسلامی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 9-30

10.22059/jstmt.2020.295303.1325

حسن بخشی زاده؛ عبدالحسین کلانتری


تحلیل گفتمان خطبه فدکیه حضرت زهرا(س)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 9-22

10.22059/jstmt.2021.302278.1356

مصطفی مهرآیین؛ علیرضا قبادی


تحلیل و بررسی ابعاد معرفتی جامعه ی توحیدی در اندیشه ی دکتر علی شریعتی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 9-36

10.22059/jstmt.2021.304378.1365

یحیی بوذری نژاد؛ شاهین زرع پیما


تحلیل و بررسی کثرت گرایی دینی از منظر دکتر نورخالص مجید

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 9-35

10.22059/jstmt.2021.319238.1441

محسن میری


بازشناسی «خود» و «دیگری» در اندیشه جلال آل‌احمد

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 9-34

10.22059/jstmt.2021.286951.1290

انوشه دربندی؛ علی‌اکبر امینی؛ حامد عامری‌گلستانی؛ حامد محقق‌نیا


خوانش گفتمانی مقاومت اسلامی در بیانیه گام دوم

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 9-31

10.22059/jstmt.2021.291429.1305

مهدی نادری؛ روح الله فرهادی


گفتمان استعمارزدای متفکرین اصولگرا: استعارگی در بلاغت حسن ازغدی

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 23-48

10.22059/jstmt.2021.303079.1360

زینت‌السادات مطهری؛ حسین هرسیج؛ علی علی‌حسینی


علل و پیامدهای اجتماعی فقر و نابرابری اقتصادی و راهکارهای رفع آن در اندیشه ی سید قطب

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 31-62

10.22059/jstmt.2020.77806

شاهین زرع پیما؛ مینا جهانشاهی؛ مهدی حسین زاده یزدی


مقایسه مفهوم نفس در قرآن با مفهوم روان در روان شناسی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 33-56

10.22059/jstmt.2021.316751.1434

زینب سادات روحانی؛ هادی بهرامی احسان


اصول حاکم بر ارتباطات میان‌فرهنگی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 35-56

10.22059/jstmt.2021.309988.1392

حسن یوسف زاده


اندیشه عمر تلمسانی و گذار اخوان المسلمین به دموکراسی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 37-60

10.22059/jstmt.2021.312612.1412

علی اکبر علیخانی


واکاوی و تحلیل مفهوم «خلقیات» و ابعاد و ویژگی‌های آن از دیدگاه ابن خلدون

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 37-58

10.22059/jstmt.2021.311429.1406

جواد نظری مقدم


اعتماد اجتماعی در اندیشه امام موسی صدر

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 49-70

10.22059/jstmt.2021.294929.1324

کاوس روحی برندق؛ کاظم قاضی زاده؛ انسیه السادات اسکاف


جایگاه عقل در تفسیر از منظر آیه الله فاضل لنکرانی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 57-77

10.22059/jstmt.2021.312901.1417

سیده سعیده غروی


علوم‌اجتماعی اروپامحور و جامعه‌شناسی ابن‌خلدون: بررسی دیدگاه انتقادی سید فرید العطاس.

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 57-78

10.22059/jstmt.2021.326469.1468

فاطمه امین رعیا جزه؛ علی مرادخانی؛ سید جواد میری؛ سید حسین سجادی


کاربست دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در احیاء هویت اسلامی فلسطین در هندسه نوین جهانی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 59-82

10.22059/jstmt.2021.312448.1411

نیره قوی


سنّت گرایان و مسئله علم در تمدن اسلامی ( مطالعه موردی آرای علم شناختی دکتر سید حسین نصر)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 61-95

10.22059/jstmt.2021.317181.1435

مالک شجاعی جشوقانی


تحلیل جایگاه شبکه روابط اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در اندیشه تمدنی مالک بن نبی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 63-82

10.22059/jstmt.2020.77807

محمدعلی کاظم بیگی؛ سعید سالاری


جایگاه اقشار محروم و مستضعف در اندیشه اجتماعی امام خمینی

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 71-94

10.22059/jstmt.2021.306614.1379

امیر عظیمی دولت آبادی


ظرفیت اندیشه اعتباریات علامه طباطبایی برای تولید علوم انسانی و اقتضاءات آن

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 79-105

10.22059/jstmt.2021.312021.1409

حسن خیری