نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

اغلب فمینیست‌های ایرانی، به رسم فمینیسم نارسای لیبرال، بر برهنگی مبتذلی اصرار می‌ورزند، که در این موقعیت فرهنگی، زنان را برای بازیچگی مناسب‌تر جلوه می‌دهد، و عملاً آن‌ها را از حیطه‌های مولد عمومی باز می‌دارد. فراتر از فمینیسم لیبرال، طیفی از فمینیست‌های سوسیالیست تا لیبرال، مساوات‌طلب تا تمایزخواه، دینی تا سکولار، و رادیکال تا معتدل وجود دارند. نکته این است: «ما با فمینیسم مواجه نیستیم، با فمینیسم‌ها مواجهیم». امروزه، پرداختن به مسائل زنان، ورود گسترده ایشان به صحنه زندگی اجتماعی که در هر حال روی داده است و امری واقع به شمار می‌رود، فوریت ویژه‌ای یافته است. واقع آن است که یکی از موانع اصلی دست‌یابی جنبش زنان به حداقل خواسته‌های بدیهی خود در طول سیصد سال مبارزه، بر می‌گردد به آن که التزام به علم و جدایی از ایمان، منبع اصلی مسؤولیت‌پذیری اخلاقی را خشکانده است، و متألهان فمینیست، در اقدامی که برای ما می‌تواند بسیار آموزنده باشد، با تشبث به مسیحیت در پی احیای مسؤولیت‌پذیری در سایه ایمان هستند. این مقاله، ملهم یک چشم‌انداز زیملی به روش تحقیق در علوم اجتماعی، در پی ارائه تیپ‌های الهام‌بخش برای ساخت و ساز و آینده نظریه فمینیستی است که نهایتاً هشت تیپ را پیش نهاده و در موضوع مسأله اجتماعی اخیر «اسیدپاشی عاشقانه» در ایران، ثمربخشی این تیپ‌سازی را آزموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A typology of feminisms in the course of religious feminism in contemporary Iran

نویسنده [English]

  • Hamed HajiHeidari

Department of Sociology in University of Tehran

چکیده [English]

 
Currently, there is a number of feminisms including, liberal, socialist, egalitarian, religious seeking difference, secular, radical, and moderate. "We are not faced with feminism, we are faced with feminisms". So, addressing women's critical issues and their widespread entry into the scene of social life, which couldn't be avoidable in any case, is an urgent issue. One of the main barriers to achieve the women's movement attainment to the minimum desirable demands over the course of the three hundred years of struggle, has been that, the commitment to Pure Experimental Science and separation from Faith has depleted the main source of moral responsibility. Feminist Theologians attempt to revitalize accountability with the aid of faith. This article, inspired by a Simmelian perspective in the social sciences research method, seeks to provide inspirational types for the construction and future of feminist theory. This attempt, has ultimately resulted in eight types of feminisms.  A case study of a recent "Acid attack motivated by love" in Iran, indicates the fruitfulness of the resulted typology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: feminism
  • feminism typology
  • liberal feminism
  • feminist theologians
  • Simmelian perspective
  • "Acid attack motivated by love"