مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
تکوین علم مدنی فارابی از منظر روش‌شناسی بنیادین

محمدرضا قائمی نیک؛ حمید پارسانیا

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22059/jstmt.2019.70420

چکیده
  ابونصر فارابی، به‌عنوان موسس فلسفۀ اسلامی، در مواجهۀ با علوم یونانی، از جمله فلسفۀ سیاسی، سعی کرده است با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، علوم یونانی را بازخوانی و متحول کند. محصول این بازخوانی و تحول، طرحِ علومی متناسب با فرهنگ اسلامی از جمله علم مدنی است. این مقاله تلاش می‌کند این فرایند بازخوانی و تحول را با استفاده از روش‌شناسی بنیادین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
جامعه شناسی برهانی، نگاهی نو در نظریه پردازی جامعه شناختی

نوراله نورانی؛ غلامرضا جمشیدیها

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22059/jstmt.2019.70421

چکیده
  اختلافات نظری، پیرامون نسبت میان علم مدرن با دین، منجر به نوعی طیف بندی میان متفکرین این حوزه شده است. دیدگاه علم تجدد طلب، پیرایه زدا و سنت گرایی اسلامی، سه رویکرد کلان این میدان منازعه هستند که هر یک به گونه ای متفاوت نسبت به موضوعِ امکان یا امتناع تحقق علم دینی به طور عام و علوم اجتماعی اسلامی به طور خاص اظهار نظر کرده اند. تمامی نظریه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
پایه ها و مولفه های «اخلاق همسایگی» بر اساس دیدگاه امام سجاد(ع)‌

فاطمه وجدانی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22059/jstmt.2019.70422

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی و سازماندهی مولفه های اخلاق همسایگی بر اساس دیدگاه امام سجاد (ع) ‌بود. روش انجام این پژوهش، تحلیل اسنادی به شیوۀ توصیفی - تحلیلی بود و صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام سجاد (ع)‌ ‌ مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت. بر اساس یافته ها، ارزش های اخلاقی در هفت محور: اخلاق عمومی همسایگی، اخلاق ورزی با همسایه بلا دیده، اخلاق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
شهر و ساختار آن از منظر ابوعلی سینا

محمد تقوی زواره؛ حمیدرضا صارمی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 79-99

https://doi.org/10.22059/jstmt.2019.70423

چکیده
  امروزه با گسترش مسائل و مشکلات پیچیده شهری، ضرورت توجه به راه حل های مرتبط با شهرهای ایرانی-اسلامی و منطبق با زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و کالبدی آشکار گشته است. در این میان، بررسی آراء و اندیشه های متفکران مسلمان می تواند راهگشای مسائل پیچیده موجود در شهرها باشد. حکیم ابوعلی سینا به عنوان یک اندیشمند بزرگ در جهان اسلام، در بسیاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
تبیین جامعه شناختی ظهور گفتمان سیاسی هیات های مذهبی ایران دهه 1340

مصطفی مهر آیین؛ علیرضا قبادی؛ فیروز راد

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 101-131

https://doi.org/10.22059/jstmt.2019.70430

چکیده
  هـدف این پـژوهش بررسی شرایط ظهور گفتمان سیاسی مذهبی(گفتمان سیاسی هیات های مذهبی) در ایران دهه 40 است. چه شرایط تاریخی زمینه ساز شکل گیری این گفتمان جدید در فضای فرهنگی ایران شد؟ چه عواملی (چه کسانی) منابع و فضای اجتماعی لازم برای تولید این گفتمان را فراهم آوردند؟ چه عواملی قلمرو گفتمانی و محتوای آن را تعیین نمودند؟ محقق پس از طرح یک مدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بررسی و ارزیابی الگوی حضور اجتماعی زنان از منظر جریانات فکری اسلامی

سید سعید زاهد زاهدانی؛ مریم هاشم پور صادقیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22059/jstmt.2019.70431

چکیده
  از دیرباز جریانات فکری متفاوتی در ایران حاکم بوده‌اند و هر یک به‌گونه‌ای به زن و حضور اجتماعی او نگریسته‌اند. انقلاب اسلامی ایران در سال 57 شرایطی را فراهم کرد که منجر به ایجاد نگرش تازه‌ای پیرامون زن شد. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی و ارزیابی جریانات فکری متفاوتی بوده است که بعد از انقلاب اسلامی در کنار جریان فکری اصلی انقلاب اسلامی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
تیپولوژی نظری مسیرها به سمت « فمنیسم های دینی»

حامد حاجی حیدری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 155-180

https://doi.org/10.22059/jstmt.2019.70429

چکیده
  اغلب فمینیست‌های ایرانی، به رسم فمینیسم نارسای لیبرال، بر برهنگی مبتذلی اصرار می‌ورزند، که در این موقعیت فرهنگی، زنان را برای بازیچگی مناسب‌تر جلوه می‌دهد، و عملاً آن‌ها را از حیطه‌های مولد عمومی باز می‌دارد. فراتر از فمینیسم لیبرال، طیفی از فمینیست‌های سوسیالیست تا لیبرال، مساوات‌طلب تا تمایزخواه، دینی تا سکولار، و رادیکال ...  بیشتر