نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

چکیده
آشفتگی­ها، پیچیدگی­ها، تنوع، پویایی­ها، عدم قطعیت­ها و تغییرات سریع و فزایندۀ ملّی و بین­المللی در فناوری­ها، بازارها و کیفیت­های زندگیِ دنیای امروز، سازمان­ها را وادار می­سازد تا در جستجوی رهبرانی باشند که کمترین اشتباهات را در تصمیم­گیری­هایشان داشته باشند. رهبرانی که حساب­شده و با وسواسی خاص، تصمیم­های درست را اتخاذ کنند و رفتارهای مناسب و درستی را برای هدایت و رهبری پیروان به­کار گیرند. بنابراین، سازمان­های عصر حاضر باید در جستجوی رهبرانی باشند که به صورت «خردمندانه و حکیمانه» به هدایت و رهبری می­پردازند. این مقاله، با دیدی متفاوت، به ارائۀ نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسلامی می­پردازد. گزارۀ اصلی این مقاله عبارت است از «ارائۀ نظریۀ رهبری حکیمانۀ اسلامی». این نظریه  ترکیبی از رویکردهای عقلائی، مذهبی، اخلاقی و ارزشی به رهبری است و عرصۀ گسترده­ای را برای بررسی، مطالعه و پژوهش در رهبری و توسعۀ آن فراهم می­آورد. این نظریه، با تأکید بر حکمت رهبر، علاوه‌بر پرداختن به رفتار و ویژگی­های شخصیتی رهبر، زمینۀ مطالعۀ ماهیت و وجود رهبری را نیز ممکن می­سازد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Toward a Theory of Islamic Wisely Leadership

چکیده [English]

Today’s organizations, in chaos, complexities, diverse, dynamic, uncertainties, and rapid and increasingly changes in technologies, markets, and life qualities, are forced to search of leaders who having the least mistakes in their decision-makings; The leaders who make the right decisions with a calculative and scrupulous sense, and serve right and suitable behaviors for guiding and leading their followers. Thus, present era organizations have to search of leaders who guiding and leading insightful and wisely. This paper addresses to representation “Islamic Wisely Leadership Theory” with a different viewpoint. The main proposition of this paper is Islamic Wisely Leadership Theory representation. Islamic Wisely Leadership Theory is an inclusive of the rational-and religious-and ethics-and values-based approaches to leadership. This theory provides a comprehensive view of leadership theory. In fact, Islamic Wisely Leadership Theory provides a widespread area for leadership study and research, and its’ development. In addition to pay attention to leader traits and behaviors, this theory can provide an area for studying leadership being (existence) and nature as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Theory
  • wisdom
  • Islamic Wisely
  • Leadership