مقاله پژوهشی
معیار‌های عدالت اجتماعی در شهر اسلامی

حسن بخشی زاده؛ عبدالحسین کلانتری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 9-30

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.295303.1325

چکیده
  عدالت اجتماعی یکی از اصول اولیه دین اسلام است که باید در جامعه و شهر اسلامی پیاده و اجرا شود. با اینحال شکاف فزاینده‌ای بین مفهوم نظری عدالت اجتماعی و واقعیت‌ فقدان عدالت در زندگی اجتماعی در شهر وجود دارد. شهر اسلامی، یک نشانگر است، نشانگر یک فرد مسلمان در بطن جامعه اسلامی. شهر اسلامی، یک واقعیت اجتماعی است که محقق به‌دنبال تبیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
علل و پیامدهای اجتماعی فقر و نابرابری اقتصادی و راهکارهای رفع آن در اندیشه ی سید قطب

شاهین زرع پیما؛ مینا جهانشاهی؛ مهدی حسین زاده یزدی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 31-62

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77806

چکیده
  فقر و نابرابری اقتصادی، پدیده ای است که پیامدهای اجتماعی مختلفی را بر جامعه ی انسانی عارض می گرداند. تکوین این پدیده به عللی راجع است که هر یک از اندیشمندان علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مبتنی بر مکتب فکری خویش، سویه هایی از آن را روشن ساخته و متعاقباً راهکارهایی را برای حل آن برشمرده اند. این مقاله در پاسخ بدین پدیده ی اجتماعی شکل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل جایگاه شبکه روابط اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در اندیشه تمدنی مالک بن نبی

محمدعلی کاظم بیگی؛ سعید سالاری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 63-82

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77807

چکیده
  مالک بن نبی متفکر معاصر الجزایری به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین ایده پردازان و تحلیلگران حوزه تمدن از منظر تاریخی-اجتماعی شناخته می‌شود. در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا جایگاه و عوامل مؤثر بر شبکه روابط اجتماعی در شکل‌گیری جوامع و تمدن‌ها را از منظر او بررسی کنیم. موضوع سه پرسش اصلی که در این باب و در مسیر این پژوهش بدان پرداخته می‌شود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی حکمرانی رهبری؛ تحلیل محتوای سخنرانی‌های نوروزی در دو دوره اول ریاست جمهوری سال‌های 1384 و 1392

محمد لعل علیزاده؛ اعظم مقدس؛ عابد میرزاخانی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 83-106

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77808

چکیده
  الگوی حکمرانی ولایت فقیه متاثر از الگو و تفکر اسلامی و در امتداد جهان بینی اسلامی است؛ این الگو قالب و محتوای یکسان اما اولویتبندی متفاوت باتوجه به مقتضیات را دارد. با این مفروض، شناخت الگوی حکمرانی مقام معظم رهبری با بررسی بیانات نوروزی ایشان در دو دوره اول ریاست جمهوری سالهای 1384 تا 1400 هدف این مکتوب است. چند موضوع از سخنان رهبر انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دلالت های قرآن پیرامون استعدادشناسی

منصوره ابوالحسنی؛ معصومه اسمعیلی؛ هادی بهرامی احسان

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 107-138

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77809

چکیده
  یکی از موضوعات و مقولات مهم و اساسی زندگی انسان که در پیشبرد اهداف فردی و اجتماعی او نقش موثر و حائز‌ اهمیتی دارد، مفهوم استعداد و شناخت توانمندی‌های او است. از آنجا که قدم اول این شناخت، داشتن تعریفی مشخص از این مفهوم می‌باشد، پژوهش حاضر درصدد برآمد به واسطه اشراف‌خداوند به ساختارهای وجودی‌انسان، تعریف‌موردنظر را به شیوه کیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
"چرایی" اسلامی سازی دانش، تعمقی در منطق و استدلال طرفداران اسلامی سازی

عباس قنبری باغستان؛ سید محسن میری؛ عبدالحسین کلانتری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 139-158

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.254167.1188

چکیده
  مطالعه تاریخ جوامع اسلامی در مواجهه با "مصائب جهان اسلام" در چند دهه اخیر نشان دهنده نوعی "گذار تاریخی" از مواجهه "سخت افزارانه" به نوعی چاره جویی نرم و علمی مبتنی بر "دانش و آموزش" است که از آن به عنوان "اسلامی سازی دانش" یاد می شود.با توجه به اهمیت این "گذار تاریخی" و نیز ابتنای آن بر نقد علم و دانش مبتنی بر مدرنیته غربی، حتی در درون جوامع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خوانش سرمایه اجتماعی در حکمت صدرایی

حمیدرضا صارمی؛ آیلین شیدایی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 159-183

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77811

چکیده
  احیای تمدن اسلامی و الگوی توسعه‌ی ایرانی-اسلامی نیاز به مبانی فلسفی و دانش بومی دارد. بر همین اساس بازخوانی مفاهیم امروزین توسعه که عمدتا ریشه در مطالعات غربی دارند، در اندیشه‌ی حاکم بر شهر اسلامی ضروری می‌نماید.هدف اصلی پژوهش جست و جوی مفهوم «سرمایه اجتماعی» به عنوان یکی از عوامل توسعه انسان‌محور در اندیشه‌های ملاصدرا به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل اندیشه‌های اجتماعی و جمعیتی امام محمد غزالی در باب مهاجرت

علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 185-210

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77812

چکیده
  حجة الاسلام، ابوحامد، امام محمد غزّالی طوسی، یکی از بزرگ‌ترین مردان تصوف سده‌ی پنجم هجری (505- 450 ه.ق) است. مقاله‌ی پیش‌رو در پی شناخت گزیده‌ای از اندیشه‌های جمعیتی غزالی درباب پدیده‌های مهاجرت و یا به تعبیر خود وی "سفر" می‌باشد. وی اندیشه‌های خود را حدود نهصد سال پیش در کتاب "احیاء علوم‌الدین" و هم‌چنین کتاب کیمیای سعادت که فشرده‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازشناسی شاخصه‌های ارزشی و شکلی در شهرسازی اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی

نبی اله صدری فر؛ محمد مولوی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 211-233

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77813

چکیده
  هدف از این پژوهش نشان دادن گفتمان دین در عرصه معماری و بنای شهر و نشان دادن معماری شهر اسلامی است، آنگونه که باید باشد. سوال پژوهش عبارت شد از اینکه ارزش های اسلامی در شاخص های شکلی شهر اسلامی کدامند؟ تحقیق به روش اکتشافی و رویکرد توصیفی تحلیلی، با ابزار کتابخانه ای صورت پذیرفته است، در پاسخ به این پرسش، مقاله در دو قلمرو پی گیری شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کودکی در ادیان: تحلیل کودکی در مسیحیت و اسلام

غلامرضا جمشیدیها؛ مریم شعبان

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 235-269

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77814

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال مطالعه‌ و شناسایی مفهوم کودکی در ادیان، با تمرکز بر مسیحیت و اسلام است. در این راه، با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته است. کودکی در مسیحیت پیرو گناه نخستین، ذاتاً شرّ پنداشته می‌شود. زیرا طغیان‌گر از امر الهی و گرایش به بدی دارد. پیرو این موضوع باید با تعمید گناه نخستین در ذات او شسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی دیدگاه علامه طباطبائی در باره اصالت فرد یا جامعه

حمیدرضا فریدی؛ فرج بهزاد وکیل آباد؛ صمد عبداللهی عابد

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 271-292

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77815

چکیده
  نزاع بر سر اصالت جامعه یا اصالت فرد از مباحث مهم علوم اجتماعی است؛ به صورتی که این معیار متفکران علوم اجتماعی را به دو دسته عمده فردگرا و جامعه‌گرا تقسیم می‌کند. البته گرایش معاصری نیز در تلفیق این دو پارادایم پدید آمده که از آن با عنوان پارادایم تلفیقی یاد می‌شود. در ایران نیز این گرایش‌ها همواره مورد بحث و بررسی بوده است. یکی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی و تحلیل مفهوم آزادی از منظر امام خمینی (ره)

احسان عسگری؛ امیر عظیمی دولت آبادی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 293-313

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.280710.1274

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و واکاوی مفهوم آزادی در اندیشة حضرت امام خمینی (ره) به انجام رسیده است ؛ چرا که آزادی یکی از مؤلفه های ماهیت انسان است که اگر ظرفیت و قابلیت بالقوه ی آن بالفعل شود ، به طور شگفت آوری به شکوفایی خلاقیت و استعدادهای انسان منجر خواهد شد و شور و نشاط حاصل از آن ، جامعه ای پویا ، فعال و سرزنده ایجاد خواهد کرد ، اما اگر ...  بیشتر