دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 18، فروردین 1399 

مقاله پژوهشی

معیار‌های عدالت اجتماعی در شهر اسلامی

صفحه 9-30

10.22059/jstmt.2020.295303.1325

حسن بخشی زاده؛ عبدالحسین کلانتری


علل و پیامدهای اجتماعی فقر و نابرابری اقتصادی و راهکارهای رفع آن در اندیشه ی سید قطب

صفحه 31-62

10.22059/jstmt.2020.77806

شاهین زرع پیما؛ مینا جهانشاهی؛ مهدی حسین زاده یزدی


تحلیل جایگاه شبکه روابط اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در اندیشه تمدنی مالک بن نبی

صفحه 63-82

10.22059/jstmt.2020.77807

محمدعلی کاظم بیگی؛ سعید سالاری


الگوی حکمرانی رهبری؛ تحلیل محتوای سخنرانی‌های نوروزی در دو دوره اول ریاست جمهوری سال‌های 1384 و 1392

صفحه 83-106

10.22059/jstmt.2020.77808

محمد لعل علیزاده؛ اعظم مقدس؛ عابد میرزاخانی


دلالت های قرآن پیرامون استعدادشناسی

صفحه 107-138

10.22059/jstmt.2020.77809

منصوره ابوالحسنی؛ معصومه اسمعیلی؛ هادی بهرامی احسان


"چرایی" اسلامی سازی دانش، تعمقی در منطق و استدلال طرفداران اسلامی سازی

صفحه 139-158

10.22059/jstmt.2020.254167.1188

عباس قنبری باغستان؛ سید محسن میری؛ عبدالحسین کلانتری


خوانش سرمایه اجتماعی در حکمت صدرایی

صفحه 159-183

10.22059/jstmt.2020.77811

حمیدرضا صارمی؛ آیلین شیدایی


بررسی و تحلیل اندیشه‌های اجتماعی و جمعیتی امام محمد غزالی در باب مهاجرت

صفحه 185-210

10.22059/jstmt.2020.77812

علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور


بازشناسی شاخصه‌های ارزشی و شکلی در شهرسازی اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی

صفحه 211-233

10.22059/jstmt.2020.77813

نبی اله صدری فر؛ محمد مولوی


کودکی در ادیان: تحلیل کودکی در مسیحیت و اسلام

صفحه 235-269

10.22059/jstmt.2020.77814

غلامرضا جمشیدیها؛ مریم شعبان


بررسی تحلیلی دیدگاه علامه طباطبائی در باره اصالت فرد یا جامعه

صفحه 271-292

10.22059/jstmt.2020.77815

حمیدرضا فریدی؛ فرج بهزاد وکیل آباد؛ صمد عبداللهی عابد


واکاوی و تحلیل مفهوم آزادی از منظر امام خمینی (ره)

صفحه 293-313

10.22059/jstmt.2020.280710.1274

احسان عسگری؛ امیر عظیمی دولت آبادی