دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 19، مهر 1399 

مقاله پژوهشی

تحلیل گفتمان خطبه فدکیه حضرت زهرا(س)

صفحه 9-22

10.22059/jstmt.2021.302278.1356

مصطفی مهرآیین؛ علیرضا قبادی


گفتمان استعمارزدای متفکرین اصولگرا: استعارگی در بلاغت حسن ازغدی

صفحه 23-48

10.22059/jstmt.2021.303079.1360

زینت‌السادات مطهری؛ حسین هرسیج؛ علی علی‌حسینی


اعتماد اجتماعی در اندیشه امام موسی صدر

صفحه 49-70

10.22059/jstmt.2021.294929.1324

کاوس روحی برندق؛ کاظم قاضی زاده؛ انسیه السادات اسکاف


جایگاه اقشار محروم و مستضعف در اندیشه اجتماعی امام خمینی

صفحه 71-94

10.22059/jstmt.2021.306614.1379

امیر عظیمی دولت آبادی


بررسی جایگاه اصل منع اختلال درنظام اجتماعی از منظر امام خمینی(ره)

صفحه 95-117

10.22059/jstmt.2021.294158.1318

عابدین مومنی؛ جمشید معصومی؛ مهرداد جمشیدیان


تحلیل و آسیب شناسی مساله وحدت و دانشگاه در حوزه بومی سازی علوم انسانی در کشور

صفحه 119-144

10.22059/jstmt.2021.297912.1339

هادی صادقی اول؛ حسین محسنی


تحلیل جامعه‌شناسی تفسیری از مفهوم عشق در اندیشه‌های فخرالدین عراقی

صفحه 145-175

10.22059/jstmt.2021.297010.1336

مهرداد ناظری؛ حسین ابولحسن تنهایی؛ عبدالرضا ادهمی


بازشناسی مفهوم «عقل معاش» و وجوه آن از منظر دانشمندان اسلامی

صفحه 177-200

10.22059/jstmt.2021.302588.1357

روح الله محمدی


فهم پدیدار شناسانه تجارب زیسته جوانان از حضور در هیئات عزاداری در محرم کرونایی

صفحه 201-222

10.22059/jstmt.2021.310775.1398

غلامرضا تاج بخش


بازخوانی نظریه اعتباریات اجتماعی علامه طباطبائی و نسبت آن با جاودانگی نفس

صفحه 223-250

10.22059/jstmt.2021.309597.1389

علیرضا کلبادی نژاد؛ قاسم پورحسن؛ رحمت الله محمودی


سبک زندگی در مراحل تکاملی پیش‌روی انقلاب اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

صفحه 251-271

10.22059/jstmt.2021.316270.1432

محسن صبوریان


نسبت عدالت و کارآمدی نظام سیاسی دراندیشه امام خمینی(ره)

صفحه 273-294

10.22059/jstmt.2021.300145.1347

جلیل دارا؛ محمد لعل علیزاده