مقاله پژوهشی
تحلیل و بررسی ابعاد معرفتی جامعه ی توحیدی در اندیشه ی دکتر علی شریعتی

یحیی بوذری نژاد؛ شاهین زرع پیما

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.304378.1365

چکیده
  مفهومِ جامعه یِ توحیدی اسلامی، انعکاسِ عینی و عملیِ ابعادِ معرفتیِ توحیدی در عرصه ی مناسباتِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ جامعه می باشد. در واقع، با ظهور و سریانِ مدرنیته و تفکراتِ اجتماعیِ منشعبِ از آن در جهان اسلام، متفکران معاصرِ مسلمان، با رویه ها و رویکردهای متفاوت، به کنکاش بیشتر و استخراجِ فزونترِ ابعاد اجتماعی مفهوم توحید از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اندیشه عمر تلمسانی و گذار اخوان المسلمین به دموکراسی

علی اکبر علیخانی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 37-60

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.312612.1412

چکیده
  عمر تلمسانی سومین رهبر جماعت اخوان المسلمین بود که نقش زیادی در گذار این جنبش به دموکراسی ایفا کرد. هدف این مقاله، تبیین مهمترین دیدگاه های سیاسی اجتماعی تلمسانی، و نشان دادن میزان تأثیرگذاری او بر جنبش اخوان المسلمین در وارد کردن این جنبش به فرایندهای دموکراتیک است. اهمیت اندیشه و عملکرد تلمسانی از آنجا بیشتر روشن می شود که اخوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنّت گرایان و مسئله علم در تمدن اسلامی ( مطالعه موردی آرای علم شناختی دکتر سید حسین نصر)

مالک شجاعی جشوقانی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 61-95

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.317181.1435

چکیده
  سنّت‌گرایی جریانی فکری در نقد تجدد است که توسط رنه ‌گنون اندیشمند فرانسوی (1951ـ 1886) بنیادگذاری شد و توسط کوماراسوامی (1947ـ 1877) صورتبندی مفهومی خود را یافت و با مطالعات فریتیوف شووان، تیتوس بورکهارت، مارتین لینگز، و دکتر سید حسین نصر به عنوان یک جریان فکری معاصر مطرح شد .موضوع این مقاله ، طرح و تحلیل و نقد آرای « علم شناختی » سنت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه صورت بندی مسائل و آسیب های اجتماعی در اندیشه ابن خلدون

علی قجری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ زهرا محسنی فرد

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.312873.1416

چکیده
  ابن خلدون در زمره بنیان‌گذاران علم تاریخ و جامعه‌شناسی، طی سده‌های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران جهان بوده است. تنوع و گستره‌ی موضوعات موردتوجه او باعث شده است تا طیف وسیعی از متفکران و پژوهشگران از جامعه شناسی، مردم‌شناسی، تاریخ، اقتصاد، علوم سیاسی، علوم تربیتی، جغرافیا و جمعیت شناسی، آثار او را مورد توجه قرار داده و تالیفات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سلامت اجتماعی در آیینه قرآن: ارائه یک الگوی جامعه سالم مبتنی بر آیات الهی

محمدعلی فاطمی نیا؛ فاطمه امیرآبادی فراهانی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 121-148

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.299095.1343

چکیده
  سلامت اجتماعی ازجمله مفاهیم نوظهوری است که در عرصه نظری و سیاست‌گذاری موردتوجه اندیشمندان بوده است. سلامت اجتماعی به مفهوم سرمایه اجتماعی شهروندان و نهادهای یک جامعه‌ اشاره دارد. به‌عبارت‌دیگر هرچه انگیزه‌های ارتباطی فرد بالاتر و تعداد خطوط پیوندی فرد و جامعه بیشتر باشد، سلامت اجتماعی آن فرد و جامعه بهتر ارزیابی می‌شود. اما ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیدگاه اریک وگلین به احیای علوم اجتماعی مبتنی بر تجربه مذهبی

فاطمه هلالی؛ حمید پارسانیا

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 149-167

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.293849.1317

چکیده
  مبحث امکان علمی اجتماعی که مبتنی بر رویکرد وحیانی باشد تنها محدود به طرفداران علم اجتماعی اسلامی نبوده و در خارج از فرهنگ اسلامی و در آن سوی اروپای مسیحی نیز اندیشمندانی را به خود مشغول کرده است. از جمله این اندیشمندان اریک وگلین –فیلسوف و مورخ آلمانی- است که رهیافتی وحیانی به تاریخنویسی و احیای علوم اجتماعی دارد. او نگاهی نقادانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تناظر اصل قوم‌مداری روش‌شناختی ماکس وبر با جامعه‌شناسی بومی-تمدنی: پردازشی مفهومی برای« تمدن - جامعه شناسی»

ایمان عرفان منش

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 169-190

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.317448.1436

چکیده
  در سنت و میراث جامعه‌شناسی تفسیری «ماکس وبر»، به موضوعات معرفتی و روشی برجسته‌ای حاصل از تلائم ذهن و واقعیت تجربی توجه شده است. با بازخوانی آرای وبر، اصلی منکشف می‌شود که می‌توان آن را به‌عنوان اصل «قوم‌مداری روش‌شناختی» صورت‌بندی کرد. این اصل واجد ظرفیت‌های مهمی هم برای زایش و هم برای تحول علوم اجتماعی(فرهنگی) است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رفتارشناسی تحلیلی از رهبری اخلاق مدارانه امام علی (ع)(مطالعه موردی دوران غارات)

محسن رفعت؛ حمیدرضا سروریان

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 191-217

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.318445.1439

چکیده
  شناخت رفتار اخلاق‌مدارانه زمامدار پیش از به دست گرفتن حکومت و تطبیق آن با پس از رهبری‌اش می‌تواند سیاست‌های اخلاقی و میزان صداقت وی در عملکردهای بعدی‌اش را تبیین وبرجسته‌تر بنمایاند. امام‌علی(ع)در قامت یک زمامدار می‌کوشد با تأکید بر تقدّم اخلاق بر هر مقوله‌ای نشان دهد آموزه‌های اخلاق‌مدارانه مورد تأکید درخلافت، با آموزه‌های ...  بیشتر