مقاله پژوهشی
تحلیل و بررسی کثرت گرایی دینی از منظر دکتر نورخالص مجید

محسن میری

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 9-35

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.319238.1441

چکیده
  چکیده اندونزی در برخی مقاطع تاریخی با بحران درگیری های خشونت آمیز میان پیروان ادیان و نیز اقوام مختلف با یکدیگر روبرو بوده است که گاهی به کشته شدن و آوارگی تعداد قابل توجهی از شهروندان انجامیده است. نورخالص مجید به عنوان یکی از نخبگان فرهنگی و متفکران برجسته اندونزی تلاش کرده است راه حلی برای خروج از این بحران بیابد.این مقاله بر آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی و تحلیل مفهوم «خلقیات» و ابعاد و ویژگی‌های آن از دیدگاه ابن خلدون

جواد نظری مقدم

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.311429.1406

چکیده
  چکیدهپرسش از چیستی مفهوم خلقیات و منش ملی و ابعاد و ویژگی‌ها آن و عوامل تأثیرگذار در تکوین شخصیت و خلق و خوی ملت‌ها و در نتیجه چگونگی تأثیر آن بر سرنوشت جوامع و توسعه یافتگی و توسعه نایافتگی آن‌ها همواره در مرکز توجه مطالعات حوزه علوم اجتماعی و محققان حوزه جامعه‌شناسی تاریخی و مردم‌شناسی بوده است. موضوع این پژوهش بررسی مفهوم خلقیات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربست دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در احیاء هویت اسلامی فلسطین در هندسه نوین جهانی

نیره قوی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 59-82

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.312448.1411

چکیده
  ویژگی اسلامی بودن انقلاب کبیراسلامی ایران که حکایت از فرامرزی بودن باور های دینی است ، بازتاب وآثار برون مرزی خود را در در جهان وکشورهای مسلمان در منطقه غرب آسیا در لایه های مختلف داشته است که ؛ نمونه بارز آن پیشرانی در حمایت از فلسطین با هدف احیاء هویت کشور فلسطین تحت حاکمیت مردم این سرزمین بوده است . این نوشتارعهده دار بررسی وتحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
انواع حکومت و نقش آن در تحقق حقوق مشترکة نوعیه در اندیشه سیاسی-اجتماعی میرزای نائینی

محمد مهدی عروتی موفق؛ اکبر عروتی موفق

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 83-105

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.294804.1323

چکیده
  بررسی انواع حکومت و حقوق مشترکه نوعیه یکی از مهم ترین مسائل حوزه حقوق عمومی و مرتبط با سایر علوم از جمله علوم سیاسی و اجتماعی است.با توجه به ضرورت بازخوانی، واکاوی و معرفی نظریه‌های اجتماعی، سیاسی اندیشمندان مسلمان هدف این مقاله تبیین آراء و نظرات علامه نائینی به عنوان یکی از شخصیت‌های دینی مؤثر در انقلاب مشروطه پیرامون حقوق مشترکه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری و ماکس وبر در مسئله شرور با تأکید بر شیوع کرونا

مریم غازی اصفهانی؛ مجید کافی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 107-130

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.306453.1378

چکیده
  دین اسلام آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی است و در مواجهه با مسائل نسبت به رویکردهای سکولار مواجه‌های متفاوتی دارد. به‌عنوان نمونه برخورد اسلام با مسئله شرور با مواجهه سکولار آن تفاوت‌هایی دارد، هرچند در برخی از ابعاد نیز شباهت‌هایی موجود است. نویسنده به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که وجه تمایز و تشابه خوانش شهید مطهری (به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تفکر انتقادی در فرایند تعلیم و تربیت از منظر علامه طباطبائی

حمید توبک؛ احمد سوری؛ صادق رضایی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 131-153

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.314778.1424

چکیده
  این مقاله در زمینه جایگاه تفکر انتقادی در اندیشه‌های فلسفی تربیتی علامه طباطبایی انجام گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ابعاد و مؤلفه‌های تفکر انتقادی و اثرات آن در فرایند تعلیم و تربیت و ارائه دلالت‌های ضمنی تربیتی جهت کاربرد در نظام آموزش و پرورش ایران است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده، جامعه پژوهش را کلیه اسناد منتشر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل مضمون هویت فرهنگی در اندیشه آیت الله سید علی خامنه ای

آناهیتا آقاسی؛ سید محسن بنی هاشمی؛ سید وحید عقیلی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 155-176

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.317572.1437

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت هویت فرهنگی براساس دیدگاه آیت الله خامنه ای انجام شده است؛ زیرا شناخت هویت فرهنگی از موضوعاتی است که در انسجام فرهنگی و اجتماعی یک جامعه نقش بسزایی ایفا می کند. بدین منظور با تحلیل سخنان و بیانات رهبر جمهوری اسلامی تلاش شده است تا این مفهوم استخراج شود. این پژوهش از حیث روش، کیفی و از نوع توصیفی-اکتشافی است. روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیشگامان جامعه شناسی کودکی در ایران: مطهری، شریعتی، فلسفی

مریم شعبان

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 177-206

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.316417.1433

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال شناسایی اولین اندیشه‌ها پیرامون تحلیل اجتماعی و فرهنگی کودک و کودکی در ایران و همچنین شناسایی اولین متفکرانی که به دنبال مطالعه‌ی جامعه-شناسانه‌ی کودک و کودکی بودنده‌اند، می‌باشد. چنین اقدامی پاسخی در برابر نادیده‌انگاری سهم جوامع شرقی در فضای علمی جامعه‌شناسی کودکی در جهان است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی تاریخی ...  بیشتر