مقاله پژوهشی
خوانش گفتمانی مقاومت اسلامی در بیانیه گام دوم

مهدی نادری؛ روح الله فرهادی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 9-31

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.291429.1305

چکیده
  هدف: با پیروزی انقلاب اسلامی، گفتمان مقاومت به عنوان پیشران مقابله با استبداد داخلی و سلطه خارجی مطرح و مورد پذیرش و توجه برخی از گروه‌ها و جریان‌های مبارز قرار گرفت. نظر به اهتمام ویژه به راهبرد مقاومت اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، این مقاله درصد تشریح جایگاه و مولفه‌های ‌گفتمانی حاکم بر مقاومت اسلامی است. روش: روش پیشبرد پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه مفهوم نفس در قرآن با مفهوم روان در روان شناسی

زینب سادات روحانی؛ هادی بهرامی احسان

دوره 11، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 33-56

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.316751.1434

چکیده
  در منابع روانشناختی با رویکردی اسلامی، غالبا واژه نفس معادل مفهوم روان در نظر گرفته شده و با این تناظر مفهومی تلاش می شود تا برای روانشناسی در چارچوب دینی تاریخی تدارک شود. این مقاله در صدد است تا نشان دهد که میزان قرابت مفهومی این دو واژه تاچه حد است و آیا می توان این دو را معادل سازی کرده و با این نگاه از دانش روانشناسی اسلامی با بهره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
علوم‌اجتماعی اروپامحور و جامعه‌شناسی ابن‌خلدون: بررسی دیدگاه انتقادی سید فرید العطاس.

فاطمه امین رعیا جزه؛ علی مرادخانی؛ سید جواد میری؛ سید حسین سجادی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.326469.1468

چکیده
  ابن‌خلدون در مقدمه علم عمران را بنیاد نهاد و بدین سبب اغلب به عنوان بنیان‌گذار یا دست‌کم پیشگام جامعه‌شناسی شناخته شده است؛ اما جامعه‌شناسی وی بسط نیافته و از او به عنوان نظریه‌پرداز غفلت شده است. فرید العطاس تداوم اروپامحوری در علوم‌اجتماعی را مانع توجه به منابع غیر اروپایی نظریه‌ها و مفاهیم دانسته؛ به‌طوری که تفکر ابن‌خلدون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازتولید معرفتی شهر اشراقی با استفاده از آراء شیخ شهاب الدین سهروردی

حمیدرضا صارمی؛ فاطمه شمس؛ سعیده محتشم امیری

دوره 11، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 79-107

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.325191.1463

چکیده
  فلسفه‌ شیخ اشراق، فلسفه‌ فرهنگ ماست و به نظر می‌رسد در طول چهارده قرن از هر اندیشمند دیگری به فلسفه‌ ایرانی- اسلامی نزدیک‌تر باشد، چرا که پیوستگی ذاتی عمیقی با بستر فکری و زمینه‌های تاریخی ایرانیان دارد. این پژوهش بر آنست که با ژرفکاوی در آراء شهاب‌الدین سهروردی و ورود به کنه فلسفه وی، به تبیین تصویری هرمنوتیک از تعالیم اشراقی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شریعتی و روش دیالکتیک؛ تقلید یا نوآوری

غلامرضا جمشیدیها؛ سینا شیخی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 111-128

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.326505.1469

چکیده
  روش عمده در فلسفه و علوم انسانی تا اواسط قرن نوزدهم، روش تبیینی علی-معلولی بوده است. با طرح جدید هگل از تاریخ، روش دیالکتیک در علوم انسانی جایگاهی ویژه یافت. هگل با استفاده از بن‌مایه‌های دیالکتیک یونانی که در ساحت اندیشه متوقف می‌شد، دیالکتیک را با تحولاتی در راستای تحلیل تاریخ و وقایع اجتماعی به‌کار برد. مارکس نیز با رویکردی ماتریالیستی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش‌های مهار قدرت سیاسی از دیدگاه غزالی

عباسعلی رسولی؛ عباس صالحی نجف آبادی؛ احسان رسولی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 129-156

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.272482.1474

چکیده
  ابوحامد محمد غزالی مثل برخی متفکران اسلامی برای مهار قدرت حاکمان تلاش کرده و نصیحه الملوک را نگارش نموده است. برای بررسی ادبیات مهار قدرت غزالی، اهدافی مانند، شناخت کمی و کیفی این نصایح، میزان بهره گیری از اعتقادات مذهبی برای خودسازی صاحبان قدرت، تفاوت نصایح خاص پادشاهان، وزیران و دبیران و شناخت بیشترین مقوله های دارای فراوانی مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین اندیشه آرمانشهری با رویکرد شهر اسلامی در دیدگاه آیت الله جوادی آملی

حمیدرضا صارمی؛ شیما کشاورزی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 157-182

https://doi.org/10.22059/jstmt.2022.330591.1483

چکیده
  در طی قرون متمادی، مجموع اوصاف آرمانی برای رسیدن به یک اجتماع مطلوب، نظریه آرمانشهر را در نگاه اندیشمندان و جوامع مختلف شکل داده است. در جهان اسلام، فلاسفه بسیاری ویژگی‌های مدینه فاضله را بررسی کرده‌اند و با توجه به اختلاف مبانی، آرمان‌های متفاوتی با سایر جوامع برای مدینه فاضله اسلامی تعریف شده است. آیت الله جوادی آملی یکی از فقهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تمایزات هویت تمدنی و انگاره زدایی از شرق شناسی در گفتمان سیدحسن نصرالله

ایمان عرفان منش

دوره 11، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 183-208

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.331499.1484

چکیده
  شرق‌شناسی در راستای مقاصد امپریالیسم کمک شایان توجهی به تحکیم و سلطۀ تمدن غرب کرده است. هدف اصلی عبارت از هویت و تمدن‌زدایی از شرق(به‌معنای اخص اسلام) بوده است. این اغراض نه تنها در ابعاد سیاسی-اقتصادی، بلکه در ابعاد معرفتی-دانشی(مثلاً برخی از نظریه‌های علوم اجتماعی) از سوی غرب دنبال شده است. این مقاله تلاش می‌کند تا نشان دهد چگونه ...  بیشتر