دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، مهر 1398 

مقاله پژوهشی

مطالعه کیفی الگوی ابراز هویت ایرانیان و عراقی‌ها در آیین پیاده‌روی اربعین

صفحه 9-36

10.22059/jstmt.2020.280141.1267

غلامرضا تاج بخش؛ محمد رضا حسینی؛ انتصار موسوی


تبیین عینی مفهوم استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)در بررسی رابطه ایران و آمریکا

صفحه 37-56

10.22059/jstmt.2020.271617.1242

جلیل دارا؛ محمود بابایی


رویکرد گادامری به «کرامتِ انسان» در اندیشه ابوعلی مسکویه؛ درس‌هایی برای جامعه امروز

صفحه 57-91

10.22059/jstmt.2020.283990.1284

محمد کمالی گوکی؛ ابوالفضل شکوری


جامعه شناسی قواعد همسر گزینی در سیره معصومین علیهم السلام

صفحه 93-125

10.22059/jstmt.2020.280495.1271

حمیدرضا فاتحی؛ سید محمد ثقفی نژاد؛ امیر مسعود امیر مظاهری


بررسی آراء علامه طباطبائی; در زمینه نحوه هستی جامعه

صفحه 127-146

10.22059/jstmt.2020.285368.1286

محمود تقی زاده داوری


بررسی پدیده جنگ از منظر ابن خلدون

صفحه 147-171

10.22059/jstmt.2020.291548.1306

محمد علی توانا؛ سید یزدان هاشمی اصل؛ جواد جریده


علم دینی از مقام نظر تا عمل؛ تحلیل گفتمان دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره ضرورت و کیفیت تولید علم دینی

صفحه 173-196

10.22059/jstmt.2020.279798.1266

حسن محمدمیرزائی؛ ابوالفضل ذوالفقاری؛ حسن مرادی


بازشناسی مفهوم و مؤلفه‌های بنیادین اعتماد و کارکردهای آن در روابط اجتماعی انسان از منظر قرآن

صفحه 197-219

10.22059/jstmt.2020.289067.1298

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا


مطالعه تطبیقی رویکرد فمینیسم اسلامی و امام خمینی (ره) در تحقق حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در حکومت اسلامی

صفحه 221-248

10.22059/jstmt.2020.288353.1296

فاطمه قاسمپور؛ زهره نصرت خوارزمی


بررسی و نقد آراء شایگان در باب ایدئولوژیزاسیون سنت

صفحه 249-279

10.22059/jstmt.2020.265691.1222

محمد نژادایران


جامعه پردازی درگامِ دوم انقلاب اسلامی با نظریه «نظام انقلابی»

صفحه 281-302

10.22059/jstmt.2020.285405.1287

سیدابراهیم سرپرست سادات


مفهوم ارزش در برنامه‌ریزی مسکن: مطالعه تطبیقی مدل هدانیک مسکن با دیدگاه ارزش‌شناسی علامه طباطبایی

صفحه 303-329

10.22059/jstmt.2020.273843.1252

محمدتقی پیربابائی؛ حامد بیتی؛ عاطفه صداقتی