دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 

علمی-پژوهشی

1. مطالعه کیفی الگوی ابراز هویت ایرانیان و عراقی‌ها در آیین پیاده‌روی اربعین

صفحه 9-36

غلامرضا تاج بخش؛ محمد رضا حسینی؛ انتصار موسوی


4. جامعه شناسی قواعد همسر گزینی در سیره معصومین علیهم السلام

صفحه 93-125

حمیدرضا فاتحی؛ سید محمد ثقفی نژاد؛ امیر مسعود امیر مظاهری


6. بررسی پدیده جنگ از منظر ابن خلدون

صفحه 147-171

محمد علی توانا؛ سید یزدان هاشمی اصل؛ جواد جریده