دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، فروردین 1398 

مقاله پژوهشی

چیستی «اسلام ناب» در اندیشه آیت الله خامنه ای

صفحه 9-29

10.22059/jstmt.2019.72126

امین بختیاری؛ مهدی حسین زاده یزدی


بررسی جایگاه عقل و برهان در معرفت دینی از منظر مکتب تفکیک

صفحه 31-51

10.22059/jstmt.2019.72127

غلامرضا جمشیدیها؛ رضا مختاری؛ رحمت الله محمودی


مبانی اعتماد اجتماعی در متون دینی

صفحه 52-80

10.22059/jstmt.2019.72128

فاطمه وجدانی؛ مرضیه محصص


بررسی مقایسه ای نقشِ زنان در پایگاه مادری در اندیشه ی علامه طباطبایی و امینه ودود

صفحه 81-105

10.22059/jstmt.2019.72129

یحیی بوذری نژاد؛ مینا جهانشاهی


بن‌مایه‌های حکومت‌مندی مدرن دینی در دوره پیشامشروطه؛ با تأکید بر رساله یک کلمه مستشارالدوله

صفحه 107-130

10.22059/jstmt.2019.72131

سمیه حمیدی؛ بیگم ناصری؛ حسین فرزانه پور


آرمانشهر ایرانی- اسلامی از منظر نظامی گنجوی

صفحه 131-166

10.22059/jstmt.2019.72132

آیدا کیانفر؛ حمیدرضا صارمی


تحلیل موانع توسعه اجتماعی-اقتصادی ایران در دوره حکومت پهلوی دوم (با تأکید بر تئوری توسعه ابن خلدون)

صفحه 167-195

10.22059/jstmt.2019.72133

معصومه شفعتی؛ محبوبه بابایی