دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1401 

مقاله پژوهشی

نقش فطرت و طبیعت انسان در سیر صعودی و نزولی او از دیدگاه امام خمینی(ره)

10.22059/jstmt.2022.318562.1440

علی احمدپور


حکمت جامعه و تاریخ از منظر حکمای نوصدرایی: علامۀ طباطبائی و شهید مطهری (ره)

10.22059/jstmt.2022.336249.1495

محمدرضا قائمی نیک


تبیین احکام و اخلاق اسلامی در زیبایی‌شناسی معماری اسلامی با تاکید بر اندیشه علامه جعفری

10.22059/jstmt.2022.342277.1525

asghar molaei


مؤلفه های تربیت سیاسی در اندیشه سیدمحمدباقر صدر

10.22059/jstmt.2022.344116.1534

ساجده شکری؛ نیکو دیالمه


این‌همانیِ نقد در جدال میان مشروطه‌خواهی و ایرانشهری (بررسی نقادانۀ منازعۀ فکری دکتر داود فیرحی و سیدجواد طباطبایی)

10.22059/jstmt.2022.343167.1527

مهدی فدایی مهربانی


مقاله ترویجی

بررسی پیشران تمدن نوین اسلامی از منظر نخبگان

10.22059/jstmt.2022.319787.1442

عبدالحسین کلانتری؛ سید حمیدرضا بطحایی


غرب‌زدگی جلال آل‌احمد نقدی بر مدرنیسم سطحی و مدرنیزاسیون وابسته عصر پهلوی

10.22059/jstmt.2022.329585.1481

محمد نژادایران؛ روژان حسام قاضی


تبیین رویکرد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به تحصیلات عالیه زنان

10.22059/jstmt.2022.339843.1509

لیلا ثمنی؛ نگین قاری؛ معصومه شهریاری؛ خدیجه حامدی