مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بنیادهای «جهان‌وطنی» در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهری

سید محمدهادی مقدسی؛ مهدی امیدی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22059/jstmt.2023.336429.1496

چکیده
  جهان‌وطنی از موضوعات مهم در اندیشۀ سیاسی مغرب‌زمین در سه دورۀ کلاسیک، مدرن و معاصر است که امروزه به‌عنوان یکی از رویکردهای جهانی‌شدن، طرفداران جدی دارد. برخلاف جهانی‌شدن، آرمان اندیشۀ جهان‌وطنی، پردازش الگوهای اخلاقی جهان‌شمول یا تأسیس نهادهای سیاسی جهانی برای ایجاد حکومت جهانی است. با وجود این، جهانی‌شدن از موضوعات جدیدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بررسی تطبیقی دیدگاه غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی درباره سبب و متعلق دوستی

سعیده حمله داری؛ سید احمد فاضلی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 15-29

https://doi.org/10.22059/jstmt.2023.350144.1562

چکیده
  فضیلت دوستی، سرشتی درونی دارد و از وجدان و فطرت آدمی سرچشمه می‌‌گیرد. غفلت از این فضیلت مهم، زیست انسان را درگیر آسیب‌‌های مخربی می‌‌کند که جبران آن سخت و گاه ناممکن است. دوستی شامل ابعاد گسترده‌‌ای از مراتب، موانع، معانی و منابع است که این پژوهش بر بررسی دو مقولۀ مهم «سبب و متعلق دوستی» تمرکز دارد و با طرح این سوالات آغاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بنیان‌های هستی‌شناختی اندیشه اجتماعی امام موسی صدر

یحیی بوذری نژاد؛ محمدصادق کربلایی‌زاده استبرق

دوره 12، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22059/jstmt.2023.354192.1588

چکیده
  مبانی هستی‌شناختی، تفسیری از جهان اجتماعی ارائه می‌دهند که دلالت‌های آن در لایه‌های بعدی فرهنگ، نحوۀ تعامل انسان با جامعه، هستی و خدا را شکل می‌دهد. امام موسی صدر از مهم‌ترین متفکران مسلمان معاصر است که کوشید صورت‌بندی‌ نویی از این مبانی هستی‌شناختی ارائه بدهد. در این پژوهش بنیان‌های هستی‌شناختی اندیشۀ اجتماعی او با روش تحلیلی-اسنادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
مبانی انسان‌شناختی فلسفه سیاسی ملارجبعلی تبریزی

مهدی عسگری؛ حسین ایرانپور

دوره 12، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 45-56

https://doi.org/10.22059/jstmt.2023.359199.1611

چکیده
  ملا رجبعلی تبریزی از فیلسوفان کمترشناخته‌شدۀ عصر صفوی است. وی در دربار شاه عباس دوم از منزلت و مقام والایی برخوردار بود. از این‌رو گاه شاه سؤال‌هایی را از او می‌پرسید. مسئلۀ اصلی این مقاله تحلیل و بررسی مبانی انسان‌شناختی فلسفۀ سیاسی تبریزی است و با گردآوری کتابخانه‌ای داده‌ها و استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ می‌دهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
تحقق جامعه اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

محدثه معینی فر؛ مریم معینی فر

دوره 12، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 57-74

https://doi.org/10.22059/jstmt.2023.340980.1515

چکیده
  یکی از مراحل تبلور اسلام در جوامع از دیدگاه مقام معظم رهبری، تحقق جامعۀ اسلامی است که پیش از تحقق تمدن اسلامی ایجاد می‌شود. در پژوهش حاضر به روش کیفی و با استفاده از روش داده‌بنیاد به این پرسش اساسی پاسخ داده می‌شود که جامعۀ اسلامی چگونه محقق می‌شود. این مقاله با بررسی کامل کتاب طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن و بیانات رهبر انقلاب دربارۀ ...  بیشتر

مقاله ترویجی سنت‌های فکری و تاریخی و تمدنی تفکر اجتماعی مسلمین
مواجهۀ تمدن مسلمانان با غرب؛ روایتی از دگردیسی (تعامل، تقابل و بازخوانی)

سید یزدان هاشمی اصل؛ محمد علی توانا

دوره 12، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 75-89

https://doi.org/10.22059/jstmt.2023.353752.1580

چکیده
  مواجهۀ دو تمدن اسلامی و غربی دارای سه نقطۀ عطف است: 1. در قرن هفتم میلادی در چارچوب نهضت ترجمه، 2. وقوع جنگ‌های صلیبی از اواخر قرن یازدهم تا اواخر قرن سیزدهم و 3. عصر استعمارگری از سده‌های هجدهم به بعد. مقالۀ حاضر بر تحولات فکری سده‌های هجدهم به بعد و بررسی پیامدهای آن برای تمدن مسلمانان متمرکز است. در این دوره، هویت و تجربۀ زیستۀ مسلمانان ...  بیشتر

مقاله ترویجی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
رویکرد گفتمانی فقهای شیعه به حق تعیین سرنوشت مردم با تأکید بر آرای میرزای نایینی و علامه جعفری

محمد مهدی حسینمردی؛ سیده لطیفه حسینی؛ زینب عصمتی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 91-106

https://doi.org/10.22059/jstmt.2023.340400.1513

چکیده
  با اینکه نظریه‌پردازان غربی، اصل تعیین سرنوشت را خوانشی از نظام‌های مبتنی بر اندیشه‌های لیبرال دموکراسی و پیش‌فرضی برای حقوق و آزادی‌های فردی تلقی می‌کنند، این اصل در سویۀ فکری علامه نایینی و علامه جعفری از وضع متفاوت تأسیسی برخوردار است. سنت فکری آن‌ها متأثر از گزاره‌های موضوعی فقه شیعی مبتنی بر اندیشه‌های درون‌فهم دینی است. ...  بیشتر