دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، دی 1401 

مقاله پژوهشی

بنیادهای «جهان‌وطنی» در اندیشه اسلامی از دیدگاه آیت‌الله مطهری

10.22059/jstmt.2023.336429.1496

سید محمدهادی مقدسی؛ مهدی امیدی


بررسی تطبیقی دیدگاه غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی درباره سبب و متعلق دوستی

10.22059/jstmt.2023.350144.1562

سعیده حمله داری؛ سید احمد فاضلی


بنیان‌های هستی‌شناختی اندیشه اجتماعی امام موسی صدر

10.22059/jstmt.2023.354192.1588

یحیی بوذری نژاد؛ محمدصادق کربلایی‌زاده استبرق


مبانی انسان‌شناختی فلسفه سیاسی ملارجبعلی تبریزی

10.22059/jstmt.2023.359199.1611

مهدی عسگری؛ حسین ایرانپور


تحقق جامعه اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

10.22059/jstmt.2023.340980.1515

محدثه معینی فر؛ مریم معینی فر


مقاله ترویجی

مواجهه تمدن مسلمانان با غرب؛ روایتی از دگردیسی (تعامل، تقابل و بازخوانی)

10.22059/jstmt.2023.353752.1580

سید یزدان هاشمی اصل؛ محمد علی توانا


رویکرد گفتمانی فقهای شیعه به حق تعیین سرنوشت مردم با تاکید بر آرای میرزای نائینی و علامه جعفری

10.22059/jstmt.2023.340400.1513

محمد مهدی حسینمردی؛ سیده لطیفه حسینی؛ زینب عصمتی