دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، فروردین 1393، صفحه 9-191 

مقاله پژوهشی

واکاوی نقش اجتماعی زن از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

صفحه 9-28

10.22059/jstmt.2014.57074

منصوره لولاآور؛ راضیه شاهمرادی زواره


نظریه اجتماعی قضا و قدر از دیدگاه سید جمال‌الدین اسدآّبادی و مرتضی مطهری

صفحه 29-53

10.22059/jstmt.2014.57075

شهناز صداقت زادگان اصفهانی


شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفه اجتماعی علامه طباطبایی در پرتو مقایسه تطبیقی با فلسفه اجتماعی کانت

صفحه 55-86

10.22059/jstmt.2014.57076

سید حمید طالب زاده؛ سید محمد امین قانعی راد؛ محمد توکل؛ ابوالفضل مرشدی


نگرش دانشجویان به کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه به لحاظ اثرگذاری در توسعه اجتماعی و سیاسی دانشگاه‌ها (مورد: دانشگاه تبریز)

صفحه 87-112

10.22059/jstmt.2014.57077

عبدالحسین کلانتری؛ جعفر احمدپور پرویزیان


بررسی تحولات اندیشه دولت اسلامی نزد اخوان‌المسلمین از آغاز جنبش تا پس از انقلاب 2011 مصر

صفحه 113-136

10.22059/jstmt.2014.57078

فیروز اصلانی؛ الهه مرندی


رویکرد اسلامی به شهر؛ ویژگی‌های شهر اسلامی

صفحه 137-167

10.22059/jstmt.2014.57079

بهرام بیات


جایگاه دانش‌های شرعی در طبقه‌بندی علوم از دیدگاه فارابی، غزالی و خواجه نصیر طوسی

صفحه 169-191

10.22059/jstmt.2014.57080

یحیی بوذری نژاد؛ قاسم خسروی