واکاوی نقش اجتماعی زن از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشکاه تهران

چکیده

تحقیر نقش خانوادگی زنان و صرفاً اهمیت دادن به هویت اجتماعی آن‌ها، یکی از اشتراکات نظری دیدگاه‌های مختلف فمینیستی است. اندیشمندان اسلامی نیز آرای متفاوتی درباره جایگاه و نقش اجتماعی زن بیان کرده‌اند. در پژوهش حاضر، اندیشه‌های آیت‌الله خامنه‌ای، رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران درباره این موضوع بررسی شده است. همه سخنرانی‌ها و بیانات پنج سال اخیر ایشان با روش تحلیل محتوای کیفی مایرینگ بررسی شد. در نهایت مقولات گوناگون در پنج محور تحصیلات، اشتغال، فعالیت‌های سیاسی، عرصه مجاهدت‌ها و حوزه ورزش قهرمانی دسته‌بندی گردید و در هر بخش جمع‌بندی انجام شد. به عنوان نمونه در زمینه تحصیلات ایشان تأیید همراه با تشویق را برای زنان به کار می‌برند و زنان تحصیلکرده را مایه افتخار جامعه اسلامی می‌دانند، اگرچه در زمینه اشتغال، نظری متفاوت دارند و آن را به صورت مشروط تأیید می‌نمایند. وجوه تشابه و تفاوت دیدگاه ایشان با متفکران اسلامی و نیز نظریه‌های غربی درباره نقش اجتماعی زنان در نتیجه‌گیری ذکر شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the social role of women in terms of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • Mansoure Lola-avar 1
  • Raziye Shahmoradi Zavareh 2

چکیده [English]

Humiliation the role of women in family and emphasize on social identify of women is the common of feminist groups. Islamic scholars also offered different opinions about the social role of women. These research efforts has focused on study the ideas of Ayatollah Khamenei, as one of the largest Muslim thinkers in contemporary society and leadership of Islamic Republic of Iran, about social role of women. In this study, using qualitative content analysis Mayring all speeches and statements of the last 5 years he was determined. Finally in 5 different categories were classified: education, employment, political activities, endeavor fields and athletics. For example in education field he encouraged women to apply but he has different opinion about job and said conditional approval about it. Some of Similarities and differences in their views of Islamic thinkers and Western views on the role of women in the conclusions listed.He did a great emphasis on the role of women in family

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social role، women،feminism، content analysis، qualitative
  • Ayatollah Khamenei
  • moslem
آقاجانی، نصرالله (1388)، چالش فمینیسم با عدالت جنسیتی، مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره 46، ص7-38
امام خمینی، سید روح‌الله (1385)، صحیفه امام، ج 5، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
بانکی پور فرد، امیرحسین (1393)، مجموعه پنج‌جلدی نقش و رسالت زن، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی
تانگ، رزمری (1387) ،درآمدی جامع بر نظریه‌های فمنیستی، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران :نشرنی
دوچ، مرتون و گراوس، روبرت (1374)، نظریه‌ها در روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
خامنه‌ای، آیت الله سید علی(1393) ، بیانات رهبری دردیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور، بازیابی شده در تاریخ 30/1/1393 ، دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای، farsi.khamenei.ir
خامنه‌ای، آیت الله سید علی(1392) ، بیانات رهبری دردیدار جمعی از بانوان فرهیخته، بازیابی شده در تاریخ 21/2/1392 ، دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای، farsi.khamenei.ir
خامنه‌ای، آیت الله سید علی(1391) ، بیانات رهبری دردیدار جمعی از پیشکسوتان، مربیان و مدال آوران مسابقات جهانی و المپیک، بازیابی‌شده در تاریخ 21/12/1391 ، دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای، farsi.khamenei.ir خامنه‌ای، آیت الله سید علی(1390) ، بیانات رهبری درسومین نشست اندیشه های راهبردی، بازیابی شده در تاریخ 14/10/1390 ، دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای، farsi.khamenei.ir
خامنه‌ای، آیت الله سید علی(1390) ، بیانات رهبری دردیدار جمعی از بانوان نخبه به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س)، بازیابی‌شده در تاریخ 1/3/1390 ، دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای، farsi.khamenei.ir
رودگر، محمدجواد(1388)، عدالت جنسیتی از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری، مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره 46، ص 49-80
ریتزر، جورج(1374)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران:نشرعلمی
صادقی فسائی، سهیلا (1386)، فمینیسم و خانواده، تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان
صدیق سروستانی، رحمت الله(1375)، کاربرد تحلیل محتوی در علوم اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، شماره 8، ص91-114
طباطبایی، محمد‌حسین(1387)، بررسی‌های اسلامی، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم: مؤسسه بوستان کتاب
عضدانلو، حمید (1384)، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی، تهران: نشر نی
کربلایی نظر، محسن(1390)، زن و بازیابی هویت حقیقی، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی
گیدنز، آنتونی(1389)، جامعه شناسی، ترجه حسن چاوشیان، تهران:نشرنی
محمدپور، احمد(1392)، روش تحقیق کیفی(ضد روش)، تهران: انتشارات جامعه شناسان
مشیرزاده، حمیرا(1390)، از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران: نشر و پژوهش شیرازه
مطهری، مرتضی (1378)، مجموعه آثار، ج19، تهران: انتشارات صدرا
نوربخش،سید مرتضی(1385)، جامعه شناسی عمومی، تهران: نشر بهینه