دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، فروردین 1392، صفحه 1-159 

مقاله پژوهشی

به سوی تدوین یک چارچوب فرانظری برای اسلامی‏سازی علوم انسانی

صفحه 7-30

10.22059/jstmt.2013.53996

عباس قنبری باغستان


مطالعه مقایسه‏ای مفهوم قضا و قدر در آثار پیمایشی و غیرپیمایشی (براساس طرح مسئله‏ای از جمال‏الدین اسدآبادی)

صفحه 25-45

10.22059/jstmt.2013.53997

شهناز صداقت زادگان


تبیین و بررسی اصالت جامعه از دیدگاه شهید مطهری و استاد مصباح یزدی

صفحه 47-66

10.22059/jstmt.2013.53998

مهدی حسین زاده یزدی


انسان محوری، قلب سکولاریسم، بررسی تطبیقی آرای استاد جوادی آملی و چارلز تیلور

صفحه 67-88

10.22059/jstmt.2013.54249

سعید بینای مطلق؛ زهرا داورپناه


جریان‏شناسی معرفتی ایران پس از انقلاب اسلامی(بررسی میدان منازعه علم تجربی متجدد و دینی)

صفحه 89-110

10.22059/jstmt.2013.54250

حسین کچوییان؛ نورالله نورانی


محرک تاریخ از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 111-129

10.22059/jstmt.2013.54251

یحیی عبداللهی؛ احمد رهدار


تبیین رابطه عدالت با سیاست در اندیشه علامه شهید سیدمحمدباقر صدر

صفحه 131-159

10.22059/jstmt.2013.54252

محمد حسین جمشیدی