مقاله پژوهشی

1. به سوی تدوین یک چارچوب فرانظری برای اسلامی‏سازی علوم انسانی

صفحه 7-30

10.22059/jstmt.2013.53996

عباس قنبری باغستان


2. مطالعه مقایسه‏ای مفهوم قضا و قدر در آثار پیمایشی و غیرپیمایشی (براساس طرح مسئله‏ای از جمال‏الدین اسدآبادی)

صفحه 25-45

10.22059/jstmt.2013.53997

شهناز صداقت زادگان


3. تبیین و بررسی اصالت جامعه از دیدگاه شهید مطهری و استاد مصباح یزدی

صفحه 47-66

10.22059/jstmt.2013.53998

مهدی حسین زاده یزدی


4. انسان محوری، قلب سکولاریسم، بررسی تطبیقی آرای استاد جوادی آملی و چارلز تیلور

صفحه 67-88

10.22059/jstmt.2013.54249

سعید بینای مطلق؛ زهرا داورپناه


5. جریان‏شناسی معرفتی ایران پس از انقلاب اسلامی(بررسی میدان منازعه علم تجربی متجدد و دینی)

صفحه 89-110

10.22059/jstmt.2013.54250

حسین کچوییان؛ نورالله نورانی


6. محرک تاریخ از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 111-129

10.22059/jstmt.2013.54251

یحیی عبداللهی؛ احمد رهدار


7. تبیین رابطه عدالت با سیاست در اندیشه علامه شهید سیدمحمدباقر صدر

صفحه 131-159

10.22059/jstmt.2013.54252

محمد حسین جمشیدی