مقاله پژوهشی
به سوی تدوین یک چارچوب فرانظری برای اسلامی‏سازی علوم انسانی

عباس قنبری باغستان

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22059/jstmt.2013.53996

چکیده
  موضوع اسلامی‌سازی دانش، یکی از دغدغه‌های مهم عمده جوامع اسلامی است که البته مسبوق به سابقه نیز است. اگرچه تاکنون روش‌ها و الگو‌های فراوانی درباره چگونگی اسلامی‌سازی دانش و ضرورت آن توسط اندیشمندانی همچون سید حسین نصر، الفاروقی، العطاس، ضیاءالدین سردار و غیره بیان شده است، اما تدوین آن در چارچوبی فرانظری (متاتئوریک) که از یکسو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه مقایسه‏ای مفهوم قضا و قدر در آثار پیمایشی و غیرپیمایشی (براساس طرح مسئله‏ای از جمال‏الدین اسدآبادی)

شهناز صداقت زادگان

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 25-45

https://doi.org/10.22059/jstmt.2013.53997

چکیده
   مسئله پژوهش، برگرفته از آرای جمال‌الدین اسدآبادی است که کارکرد دین را موجب پیشرفت و تحریف آن را موجب انحطاط دانسته است. قضا و قدر یکی از باورهای دینی بین مسلمانان است که به اعتقاد اسدآبادی، موجب ایجاد انرژی، انگیزه حرکت و تلاش است. در پژوهش‌های پیمایشی متداول با الهام از چند نظریه‌پرداز غربی، به جای قضا و قدر از مفهوم تقدیرگرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین و بررسی اصالت جامعه از دیدگاه شهید مطهری و استاد مصباح یزدی

مهدی حسین زاده یزدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22059/jstmt.2013.53998

چکیده
  بحث درباره اصالت جامعه و اصالت فرد، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در قلمرو فلسفه جامعه‌شناسی یا فلسفه اجتماعی است. در میان متفکران اسلامی، پیشینه این بحث را می‌توان در آرای ابونصر فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، اخوان‌الصفا و ابن‌خلدون ملاحظه کرد. در میان اندیشمندان مسلمان معاصر نیز می‌توان از علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
انسان محوری، قلب سکولاریسم، بررسی تطبیقی آرای استاد جوادی آملی و چارلز تیلور

سعید بینای مطلق؛ زهرا داورپناه

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22059/jstmt.2013.54249

چکیده
  چارلز تیلور، فیلسوف مسیحی و استاد جوادی آملی، اندیشمند مسلمان، منتقد سکولاریسم و در پی تقویت دین در جهان مدرن هستند. به اعتقاد آنها، انسان‌محوری از مهم‌ترین مؤلفه‌های سکولاریسم و رقیب دین است. اندیشمندان مذکور با دغدغه‌های مشترک به بررسی ابعاد مختلف سکولاریسم و انسان‌محوری می‌پردازند و امکان‌های دین در جهان معاصر را رصد می‌کنند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جریان‏شناسی معرفتی ایران پس از انقلاب اسلامی(بررسی میدان منازعه علم تجربی متجدد و دینی)

حسین کچوییان؛ نورالله نورانی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22059/jstmt.2013.54250

چکیده
  هدف پژوهش حاضر این است که با توجه به وقوع رنسانس و انقلاب علمی در جامعه اروپای پس از قرن هفدهم و تأثیرپذیری سایر جوامع، از جمله ایران از تغییرات گسترده علمی، جریان‌های فکری مختلفی که در مقابل ماهیت علم متجدد موضع‌‌گیری کرده‌اند، مورد تجریه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین، با استفاده از روش تحلیل محتوای مضمونی، جریان‌های فکری مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
محرک تاریخ از دیدگاه علامه طباطبایی

یحیی عبداللهی؛ احمد رهدار

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 111-129

https://doi.org/10.22059/jstmt.2013.54251

چکیده
  بحث درباره عامل اصلی حرکت در تاریخ، از مهمترین مباحث فلسفه نظری تاریخ است که چگونگی حرکت تاریخ را مورد توجه قرار می‌دهد. بررسی این موضوع از دیدگاه عالمان معاصر شیعی می‌تواند گامی مؤثر برای تبیین رویکرد دینی به این مقوله باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اندیشه علامه طباطبایی (ره) درباره کیفیت حرکت تاریخ است. علامه طباطبایی (ره) تاریخ را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین رابطه عدالت با سیاست در اندیشه علامه شهید سیدمحمدباقر صدر

محمد حسین جمشیدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1392، صفحه 131-159

https://doi.org/10.22059/jstmt.2013.54252

چکیده
  تواناترین جایگاه تحقق عدالت به‌عنوان آرمان والای انسان بر روی زمین، سیاست و نظام سیاسی است. اهمیت این موضوع تا حدی است که تحقق عدالت در ابعاد گوناگون، در سایه سیاست عدل و توسط حکمرانان آن میسر می‌گردد. در میان متفکران مسلمان، علامه شهید صدر با نبوغ، موشکافی و اشراف بر بسیاری از نظریه‌های جدید، به ارتباط عمیق عدالت با سیاست به‌ویژه ...  بیشتر