مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بازنمایی «فقر» در رسائل و متون تاریخی ایرانی

موسی عنبری؛ صدیقه پیری

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 201-226

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.233710.1105

چکیده
  مفهوم فقر تحت تلقی‌ها و برداشت‌ها، معانی متعدد یافته است، اما در سال‌های اخیر با برساخت شکل خاصی از آن به عنوان مقوله‌‌ای اقتصادی و مادی و به عبارتی نقصان و کمبود، از بازنمایی سایر چهره‌های فقر و فقرا در تاریخ ایران غفلت شده است. مطالعۀ حاضر با بازنمایی فقر در آثار مکتوب متفکران ایرانی بعد از اسلام، در پی خروج از فضای غالب مطالعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
تاثیر برنامه های فرهنگی دفاع مقدس بر هویت فرهنگی دانش‌آموزان (مورد مطالعه دبیرستان‌های شهرستان شهرکرد)

بهرام بیات؛ عباس رئیسی سرتشنیزی؛ جمشید محبت خانی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 227-251

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.237663.1117

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی برنامه های دفاع مقدس بر هویت فرهنگی دانش‌آموزان دختر شهر شهرکرد انجام گردید. روش تحقیق میدانی از نوع همبستگی و برای نمونه‌گیری نیز از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده گردید. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه (دوره دوم) ناحیه یک و دو شهرستان شهرکرد که تعداد آنها 7152 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بررسی اندیشه‌ی شهرسازی شیخ شهاب الدین سهروردی

جواد مهدیان‌پور؛ حمیدرضا صارمی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 253-276

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.238194.1119

چکیده
  چکیده امروزه با گسترش مسائل و مشکلات در کشورهای مختلف جهان و ناکارآمدی نظریه‌های وارداتی در برخی زمینه ها، ضرورت بکارگیری اندیشه‌های مرتبط با زمینه‌های فکری و اعتقادی را در علوم مختلف از جمله شهرسازی را دوچندان می‌کند، بهره‌گیری از مبانی نظری و اصول معماری و شهرسازی اسلامی و در این راستا مطالعه‌ی آثار و اندیشه متفکرین مسلمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاوشی در مجادلات عدالت اجتماعی بین متفکرین غربی و اسلامی

علی شکوری

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 277-307

https://doi.org/10.22059/jstmt.2016.64963

چکیده
  با توجه به مناقشه‌های نظری در مورد مفاهیم و ارزش‌های بنیادی، چون عدالت، بین اسلام و غرب در این مقاله به مطالعۀ سیر تاریخی تحول مفهومی عدالت از منظر این متفکران می‌پردازیم. در این مطالعه نتیجه می‌گیریم که اولاً، عدالت معنای روشن و جهان‌شمول در اعصار و بین اندیشمندان ندارد و گرایش کلی به یافتن مبنایی برای زندگی سعادتمندانه و متعالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مطابق نگاه علامه طباطبائی

محمد تقی پیربابایی؛ جواد رحمانی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 311-331

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.219687.1083

چکیده
  با توجه به جایگاه مشارکت در مدیریت شهری توجه به این مفهوم، لازم و ضروری هست. مدیریت شهری ‏در ایران در رابطه متقابل و ارگانیک با برنامه ریزی شهری نیست. متأسفانه در کشور ما اکثر اقدامات مدیریت ‏شهری، از بالا و از بیرون انجام شده که اکنون نیاز به حرکتی از پایین و از درون، برای بومی شدن آن‌هاست. ‏حال با توجه پتانسیل‌ها و همچنین چالش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
اسلامی‌‍سازی دانش معاصر: تقسیم‌بندی موضوعی و فراتحلیل آثار و مهم‌ترین منابع

عباس قنبری باغستان؛ سید محسن میری

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 333-356

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.251349.1176

چکیده
  هدف از این مقاله به دست دادن فهمی جامع و روشن از «اسلامی‌سازی دانش» در دوران معاصر می باشد، که پاسخی روشنفکرانه، علمی و احیاگرانۀ متفکران اسلامی به پروژۀ مدرنیته در چند دهۀ اخیر است. این تحقیق با استفاده از روش تحقیق اسنادی و کتابخانه‌ای، به فراتحلیل بیش از 80 اثر (مقاله، کتاب، نقد و...) در زمینۀ «اسلامی‌سازی دانش» پرداخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
تبیین نقش و کارکرد آموزه جهاد در فرآیند انقلاب اسلامی ایران

حجت داوند؛ محمدحسین جمشیدی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 357-376

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.249229.1170

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزه جهاد در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و بیان نقش محوری آن در پیروزی انقلاب اسلامی است. سوال اصلی مطروحه این است که نحوه مواجهه انقلابیون با مقوله جهاد چگونه بوده و این طرز تلقی چه کارکردی در پیروزی انقلاب داشته است؟ در پاسخ با واکاوی مفهوم جهاد و انواع نگرش‌ها نسبت به آن و مطالعه تحولات منجر به انقلاب اسلامی، ...  بیشتر