نویسنده = حمیدرضا صارمی
تجلی شهر ایرانی- اسلامی در آراء سیاسی و اقدامات شهرسازی خواجه نظام‌الملک طوسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-48

10.22059/jstmt.2022.294453.1320

حمیدرضا صارمی؛ آزاده جلالی


بازتولید معرفتی شهر اشراقی با استفاده از آراء شیخ شهاب الدین سهروردی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 79-107

10.22059/jstmt.2021.325191.1463

حمیدرضا صارمی؛ فاطمه شمس؛ سعیده محتشم امیری


تبیین اندیشه آرمانشهری با رویکرد شهر اسلامی در دیدگاه آیت الله جوادی آملی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 157-182

10.22059/jstmt.2022.330591.1483

حمیدرضا صارمی؛ شیما کشاورزی


خوانش سرمایه اجتماعی در حکمت صدرایی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 159-183

10.22059/jstmt.2020.77811

حمیدرضا صارمی؛ آیلین شیدایی


آرمانشهر ایرانی- اسلامی از منظر نظامی گنجوی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 131-166

10.22059/jstmt.2019.72132

آیدا کیانفر؛ حمیدرضا صارمی


شهر و ساختار آن از منظر ابوعلی سینا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 79-99

10.22059/jstmt.2019.70423

محمد تقوی زواره؛ حمیدرضا صارمی


بررسی اندیشه‌ی شهرسازی شیخ شهاب الدین سهروردی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 253-276

10.22059/jstmt.2018.238194.1119

جواد مهدیان‌پور؛ حمیدرضا صارمی