بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
مفهوم شناسی فرهنگ در اندیشه امام خمینی ره

محمدرضا روحانی؛ محمد حسین شعاعی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 105-127

https://doi.org/10.22059/jstmt.2023.352332.1576

چکیده
  فرهنگ از پیچیده ترین مفاهیم علوم اجتماعی بشمار می رود که غالباً در نگاهی تحلیلی، در میانه طیفی از رویکرد تجویزی و توصیفی تبیین شده است؛ دوگانه مذکور بعنوان بزنگاه نظریه‌های فرهنگی مدنظر بوده و تأثیرات مهمی نیز در نسبت با نقد و سیاست در عرصه فرهنگ برجای گذاشته است. فرهنگ در نظریه اجتماعی مسلمین، دو سویه توصیفی و تجویزی را در طول یکدیگر ...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
نقش فطرت و طبیعت انسان در سیر صعودی و نزولی او از دیدگاه امام خمینی(ره)

علی احمدپور

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 9-29

https://doi.org/10.22059/jstmt.2022.318562.1440

چکیده
  فطرت و طبیعت،نقش مهمی در سعادت و شقاوت انسان دارند.فطرت، با روح الهی مرتبط است که آلوده نکردن آن به گناه،انسان را رستگار و سیر صعودی به طرف خداوند را بر او هموار می‌سازد.ولی طبیعت،با بُعد جسمانی انسان مرتبط است که در صورت غلبه آن بر بُعد روحانی،انسان را به سیر نزولی سوق می‌دهد.از منظر امام، انسان از دو ساحت طبیعت و فطرت تشکیل شده است؛فطرت ...  بیشتر

بررسی جایگاه اصل منع اختلال درنظام اجتماعی از منظر امام خمینی(ره)

عابدین مومنی؛ جمشید معصومی؛ مهرداد جمشیدیان

دوره 10، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 95-117

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.294158.1318

چکیده
  در دین اسلام امنیت و نظم در جامعه، پایه و اساس تشکیل و استمرار یک نظام اجتماعی محسوب می‌شود و این مهم را می‌توان در اندیشه بزرگان دین یافت. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده‌ نظام‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کارمی‌رود و زمانی که گفته می‌شود ...  بیشتر

تبیین عینی مفهوم استکبار در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)در بررسی رابطه ایران و آمریکا

جلیل دارا؛ محمود بابایی

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.271617.1242

چکیده
  روحیه برتری جویی یک جامعه یا یک نظام حکومتی موجب‏‎ ‎‏می شود تا آن نظام یا حکومت خود را در جایگاهی برتر و بالاتر از سایر نظام ها و حکومت ها پندارد که بر این اساس، بر خود جایز می داند سیطره خویش را در حوزه های مختلف فکری، اعتقادی،‏‎ ‎‏فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی اعمال نماید. امام خمینی(ره) از جمله اندیشمندان و سیاستمدارانی ...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
تحلیل عناصر مفهومی گفتمان بیداری اسلامی در کلام مقام معظم رهبری از منظر تحلیل گفتمان

محمد میرزایی؛ علی ربانی؛ اصغر حقیقی مقدم

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22059/jstmt.2015.60442

چکیده
  مقاله حاضر در پی تحلیل و بررسی شالوده­های مفهومی و دال­های مفصل­بندی گفتمان بیداری اسلامی از منظر مقام ­معظم­ رهبری است. در این تحقیق، در چارچوب روشی ترکیبی از نظریۀ زبان­شناسی انتقادی نورمن فرکلاف در تحلیل متون و از نظریهۀ گفتمان لاکلاو و موفه در چگونگی فراآیند هژمونیک شدن و تفوق یافتن گفتمان بیداری ­اسلامی بهره برده ...  بیشتر