نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 اصفهان

3 تهران

چکیده

مقاله حاضر در پی تحلیل و بررسی شالوده­های مفهومی و دال­های مفصل­بندی گفتمان بیداری اسلامی از منظر مقام ­معظم­ رهبری است. در این تحقیق، در چارچوب روشی ترکیبی از نظریۀ زبان­شناسی انتقادی نورمن فرکلاف در تحلیل متون و از نظریهۀ گفتمان لاکلاو و موفه در چگونگی فراآیند هژمونیک شدن و تفوق یافتن گفتمان بیداری ­اسلامی بهره برده شده است. تحلیل متون آثار و سخنرانی­های مقام­ معظم ­رهبری نشان داد که در هندسۀه معرفتی ایشان، بیداری ­اسلامی گفتمانی­ است که از دال­های «امام­خمینی(رض) مظهر بیداری­ اسلامی»، «احیاء هویت اسلامی»، «فلسطین مسئلۀه محوری جهان اسلام»، «جنبش نرم‌ افزاری و تولید علم»، «ارتقاء علم در سایۀه دین»،«اعتقاد به مهدویت»، «عدالت اجتماعی»، «مردم­سالاری دینی»، «حوزه­های علمیه»، «مبارزه با تهاجم فرهنگی» و «استکبار ستیزی» حول دال مرکزی و نقطۀه کانونی «ایجاد تمدن اسلامی بر پایۀه دین، عقلانیت، علم و اخلاق» تشکیل شده­ است. در این راستا از منظر مقام­معظم­رهبری، جهت تفوق یافتن این گفتمان و ایجاد تمدن اسلامی، وظیفۀ روحانیون و حوزه­های علمیه و نخبگان فکری ،  فرهنگی و سیاسی پراکندن و اشاعۀه­ی نظم معنایی مورد تأاکید این گفتمان در مقام نظر و فراهم آوردن زمینه­های تحقق آن در ساحت عمل اجتماعی و سیاسی با گستره­ای وسیع در ابعاد داخلی و منطقه­ای و جهانی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

analyzes and reviews the conceptual underpinnings of articulation and evidence from the Supreme Leader of the Islamic Awakening Forums

چکیده [English]

The present article analyzes and reviews the conceptual underpinnings of articulation and evidence from the Supreme Leader of the Islamic Awakening Forums . In the context of this research, a hybrid approach of linguistic and critical theory in the analysis of texts and the _HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Fairclough" o "Norman Fairclough"_Norman Fairclough_ Laclau and Mouffe's discourse theory and dominate hegemonic discourse of Islamic awakening in the process has benefited . Analysis of texts and speeches showed that the geometry of the Supreme Leader of the Islamic awakening in them the knowledge that the evidence of the discourse , "Imam Khomeini (RA) symbol of Islamic Awakening" , "Islamic revival" , "The Palestinian issue is the core of the Muslim world " , " software movement and science " , " promotion of science in the light of faith" , "belief in millenarianism" , "social justice" , "religious democracy" , "Hawzahhaye Ilmiyya" , "fight against cultural invasion " and " arrogance " evidence organized around a central and focal point " to establish Islamic civilization based on religion , rationality , science and ethics " has been established.realm of social and political action with a broad range of local and regional dimension of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Imam Khomeini
  • the Supreme Leader
  • discourse
  • Discourse analysis
  • Islamic awakening
  • Islamic civilization