کلیدواژه‌ها = عدالت
نسبت عدالت و کارآمدی نظام سیاسی دراندیشه امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 273-294

10.22059/jstmt.2021.300145.1347

جلیل دارا؛ محمد لعل علیزاده


معیار‌های عدالت اجتماعی در شهر اسلامی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 9-30

10.22059/jstmt.2020.295303.1325

حسن بخشی زاده؛ عبدالحسین کلانتری


نقد و بررسی اندیشه اجتماعی محمدرضا حکیمی

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 89-108

10.22059/jstmt.2018.254185.1189

سید سعید زاهد زاهدانی؛ مهدی مقدسی


مفهوم عدالت از منظر فارابی و ابن‌خلدون

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-104

10.22059/jstmt.2015.60438

شکوه دیباجی فروشانی؛ غلامرضا جمشیدیها


تبیین رابطه عدالت با سیاست در اندیشه علامه شهید سیدمحمدباقر صدر

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 131-159

10.22059/jstmt.2013.54252

محمد حسین جمشیدی