کلیدواژه‌ها = ابن خلدون
بررسی مقایسه‌ای آراء و اندیشه‌های ابن خلدون و امیل دورکیم با تأکید بر نقش و کارکرد همبستگی اجتماعی در تکوین و تداوم نظام سیاسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 149-177

10.22059/jstmt.2022.335426.1493

احمد جهانی نسب


واکاوی و تحلیل مفهوم «خلقیات» و ابعاد و ویژگی‌های آن از دیدگاه ابن خلدون

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 37-58

10.22059/jstmt.2021.311429.1406

جواد نظری مقدم


بررسی پدیده جنگ از منظر ابن خلدون

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 147-171

10.22059/jstmt.2020.291548.1306

محمد علی توانا؛ سید یزدان هاشمی اصل؛ جواد جریده


تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون (نگاهی نو به مقدمه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 105-81

10.22059/jstmt.2017.63563

غلامرضا جمشیدیها؛ یونس اکبری


انسان شناسی علوم انسانی مسلمانان: بررسی تطبیقی انسان شناسی فارابی و ابن خلدون

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 73-87

محسن صبوریان