مقاله پژوهشی
الگوی نظری مردم سالاری دینی از منظر امام خمینی (ره) با به کارگیری راهبرد نظریه پردازی داده بنیان

علی ربانی خوراسگانی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 203-225

https://doi.org/10.22059/jstmt.2015.62019

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی نظام مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی می‌پردازد و به دنبال ارائۀ مدل نظری بر اساس فرمایشات و آثار ایشان می‌باشد. در ابتدا، پس از بیان مسئله، پیشینۀ نظری مردم سالاری و رابطۀ آن با دین اسلام از منظر صاحب‌نظران خارجی و داخلی بررسی شده است. سپس روش‌شناسی این پژوهش بر مبنای رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیان توضیح ...  بیشتر

چالش های خاستگاه جهان بینی سبک زندگی در جامعه شناسی پییر بوردیو با فطرت و زیست مؤمنانه

ایمان عرفان منش؛ حسین بستان

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 227-261

https://doi.org/10.22059/jstmt.2015.62020

چکیده
  بنابر مواضع جهان­بینی دنیای مدرن، بسیاری از جامعه­شناسان تلاش کرده­اند تا فهم خود از جهان اجتماعی و کنش انسانی را فرمول­بندی کنند. پی­یر بوردیو، به­عنوان یکی از با نفوذترین جامعه­شناسان فرهنگی متأخر، مدعی است که می­توان پیچیدگی منطق عینی و ذهنی مندرج در سبک زندگی عاملان اجتماعی را بر اساس فرمول و مدل تحلیلی معینی منکشف ...  بیشتر

رویکردی اجتماعی به مبادی عرفانی نظریه فطرت با تأکید بر اندیشۀ عالمه طباطبایی (ره) و استاد مطهری (ره)

حمید پارسانیا؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدرضا روحانی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 263-288

https://doi.org/10.22059/jstmt.2015.62021

چکیده
  نظریۀ فطرت در اندیشۀ متفکرین مسلمان همواره مورد توجه بوده است؛ در این میان حکمت­متعالیه با توجه به طرح قرآن ـ برهان ـ عرفان، وجوه متفاونی بدان بخشیده است که منجربه استحکام در مفصلبندیِ نظریۀ مذکور شده­است. در بین حُکمای صدرایی، علامه طباطبائی(ره) و استاد مطهری(ره) نظریۀ فطرت را نه تنها در ثمرات فعلی و فکری، بلکه مبتنی بر ظرفیتهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آسیب شناسی‌ تحلیل‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ بر اساس‌ نظریۀ‌ کاریزماتیک‌ ماکس وبر

نیره قوی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 289-327

https://doi.org/10.22059/jstmt.2015.62022

چکیده
   از انقلاب اسلامی ایران تاکنون تحلیلهای بسیاری  مبتنی  بر نظریه­های مختلف ارائه شده است. در این بین، عده­ای در تحلیل انقلاب  ‌از نظریۀ «کاریزماتیک[1]» «ماکس وبر[2]» بهره گرفته‌اند. برخی از گونه­های تحلیل وبری از انقلاب اسلامی گویای این است که نظریۀ وبر به شکل انطباقی توان تحلیل انقلاب را دارد و مؤلفه‌‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چشم اندازها‌ (اسطوره ها) و‌ بایسته های‌ تغییرات‌ اجتماعی‌ از‌ منظر‌ گفتمان های‌ اسلام گرا‌‌

حسن ناصرخاکی؛ عبدالحسین کلانتری

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 329-353

https://doi.org/10.22059/jstmt.2015.62023

چکیده
  در گفتمان­های اسلام­گرا، تغییرات اجتماعی جهان اسلام جهت، معانی و بایسته‌های متفاوتی به خود گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه نظام معنایی خرده گفتمانهای اسلام­گرا را در قالب خرده گفتمانهای نوگرا، اصل­گرا، و تمدن­گرا (با تکیه بر اسناد موجود از سوژه­های سیاسی مؤثر در شکل­گیری آنها) بررسی نموده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش اجتماعی فلسفه نزد ابونصر فارابی و جمال الدین اسدآبادی

شهناز صداقت زادگان

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 355-382

https://doi.org/10.22059/jstmt.2015.62024

چکیده
  سؤال اصلی تحقیق نقش اجتماعی فلسفه از نگاه دو متفکر مسلمان است. نقش اجتماعی فلسفه، کارکرد فلسفه با توجه به پایگاه آن در گروه معارف و علوم است که تعیین‌کنندۀ اعمال با توجه به پایگاه در گروه و تعیین‌کنندۀ حقوق و مزایایی است که تابع هنجارها اجرا می‌شود کوئن ، 1391: 99؛O’Donnel، 1997: 4 ؛Ritzer, 1988: 211;، ؛  ;Harlambos et.al, 2000: 6). براساس چارچوب نظری، نقش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مجازات، آخرین راهکار کنترل انحرافات اجتماعی با تأکید بر دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه

حفیظ الله فولادی؛ علیرضا محسنی تبریزی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 383-404

https://doi.org/10.22059/jstmt.2015.62025

چکیده
  اتخاذ مجموعه راه‌کارهایی در قالب مجازات هنجارشکنان، اقدامی است که پس از کاربست راه‌کارهای پیشگیرانه و اصلاحی، با هدف حفظ انتظام و همبستگی اجتماعی، گریزناپذیر است. بررسی دیدگاه امام علی علیه‌السلام برای شناسایی مجموعه اقدامات مؤثر برای تحقق هدف مذکور و الگوگیری از آن در جامعۀ دینی، یکی از ضرورت‌های‌ پژوهشی است که در این مقاله ...  بیشتر