بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
تحقق جامعه اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

محدثه معینی فر؛ مریم معینی فر

دوره 12، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 57-74

https://doi.org/10.22059/jstmt.2023.340980.1515

چکیده
  یکی از مراحل تبلور اسلام در جوامع از دیدگاه مقام معظم رهبری، تحقق جامعۀ اسلامی است که پیش از تحقق تمدن اسلامی ایجاد می‌شود. در پژوهش حاضر به روش کیفی و با استفاده از روش داده‌بنیاد به این پرسش اساسی پاسخ داده می‌شود که جامعۀ اسلامی چگونه محقق می‌شود. این مقاله با بررسی کامل کتاب طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن و بیانات رهبر انقلاب دربارۀ ...  بیشتر

تحلیل و بررسی ابعاد معرفتی جامعه ی توحیدی در اندیشه ی دکتر علی شریعتی

یحیی بوذری نژاد؛ شاهین زرع پیما

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.304378.1365

چکیده
  مفهومِ جامعه یِ توحیدی اسلامی، انعکاسِ عینی و عملیِ ابعادِ معرفتیِ توحیدی در عرصه ی مناسباتِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ جامعه می باشد. در واقع، با ظهور و سریانِ مدرنیته و تفکراتِ اجتماعیِ منشعبِ از آن در جهان اسلام، متفکران معاصرِ مسلمان، با رویه ها و رویکردهای متفاوت، به کنکاش بیشتر و استخراجِ فزونترِ ابعاد اجتماعی مفهوم توحید از ...  بیشتر

تحلیل گفتمان خطبه فدکیه حضرت زهرا(س)

مصطفی مهرآیین؛ علیرضا قبادی

دوره 10، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 9-22

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.302278.1356

چکیده
  هدف این پژوهش استخراج و شرح روایتی است که در گفتمان دینی حضرت زهرا(س)، بویژه خطبه فدکیه، از ماهیت « توحید،نبوت،ارث و حاکمیت بعد از پیامبر» ارایه شده است. از اینرو، مهمترین پرسش این پژوهش به این شیوه صورتبندی شده است : چه تصویری از توحید،نبوت، ارث و حاکمیت بعد از پیامبر در گفتمان دینی حضرت زهرا (س) ارائه شده است ؟ به عبارت دیگر، روایت ...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بررسی تطبیقی ویژگی های حکومت اسلامی از منظر امام خمینی (ره) و سید قطب

یحیی بوذری نژاد؛ شاهین زرع پیما؛ حسین طاهری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 105-137

https://doi.org/10.22059/jstmt.2015.60441

چکیده
  چکیده حکومت اسلامی مفهومی مهم است که به‌مجرد هجرت پیامبر اسلام (ص) از مکه به مدینه، سازواره‌ها و  ساختارهای آن به‌واسطۀ ایشان و مبتنی بر تعالیم الهی مندرج در پیام وحی تکوین یافت تا به‌واسطۀ قدرت سیاسی، روح اسلام در کالبد جامعه دمیده شود. لیک پس از رحلت ایشان، این مفهوم در معرض تأویل‌ها و تفاسیر مختلف قرار گرفت و منازعات گوناگونی ...  بیشتر