کلیدواژه‌ها = هویت
تمایزات هویت تمدنی و انگاره زدایی از شرق شناسی در گفتمان سیدحسن نصرالله

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 183-208

10.22059/jstmt.2021.331499.1484

ایمان عرفان منش


جایگاه زن در اندیشه‌ی امام خمینی (ره) و آثار اجتماعی آن

دوره 7، شماره 2، مهر 1396، صفحه 131-153

10.22059/jstmt.2018.264644.1219

الهام شریعتی؛ هاجر سادات کلانتر معتمدی


نظریه بومی‌گرایی حسین کچویان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 199-161

10.22059/jstmt.2017.63564

مهدی حسین زاده یزدی؛ علیرضا حدادی


تهدیدهای امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 245-271

10.22059/jstmt.2013.55728

فریبا شایگان


الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی از منظر شریعتی

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 29-45

غلامرضا جمشیدیها؛ حمزه نوذری