جایگاه عقل در تفسیر از منظر آیه الله فاضل لنکرانی

سیده سعیده غروی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 57-77

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.312901.1417

چکیده
  تفسیر به معنای کشف مفاد استعمالی و بیان مراد خداوند از آیات قرآن، متوقف بر اموری است که از سوی مفسران تعیین شده است. «عقل» و «ادراکات عقلی» از این موارد است که از سوی بعضی، از مهمترین منابع تفسیری بشمار می‌رود. این نوشتار که با هدف بررسی نقش عقل در فهم آیات از منظر آیه الله فاضل نگاشته شده، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مبانی ...  بیشتر

بررسی جایگاه اصل منع اختلال درنظام اجتماعی از منظر امام خمینی(ره)

عابدین مومنی؛ جمشید معصومی؛ مهرداد جمشیدیان

دوره 10، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 95-117

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.294158.1318

چکیده
  در دین اسلام امنیت و نظم در جامعه، پایه و اساس تشکیل و استمرار یک نظام اجتماعی محسوب می‌شود و این مهم را می‌توان در اندیشه بزرگان دین یافت. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده‌ نظام‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کارمی‌رود و زمانی که گفته می‌شود ...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بررسی جایگاه عقل و برهان در معرفت دینی از منظر مکتب تفکیک

غلامرضا جمشیدیها؛ رضا مختاری؛ رحمت الله محمودی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 31-51

https://doi.org/10.22059/jstmt.2019.72127

چکیده
  جریان موسوم به مکتب تفکیک که پایه‌گذار آن میرزا مهدی اصفهانی و شاگردش شیخ محمود حلبی است، یکی از دیدگاه‌هایی است که برای تبیین معارف الهی و نحوه نیل به آن شکل گرفته است. بانیان این مکتب برهان‌آوری و عقلانیت را حجاب اصلی رسیدن به عمق مطالب و معارف دین شمرده و به مقابله با آن پرداخته‌اند. ایشان دلیل به اشتباه افتادن فلاسفه و متکلمین ...  بیشتر

نقش اجتماعی فلسفه نزد ابونصر فارابی و جمال الدین اسدآبادی

شهناز صداقت زادگان

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 355-382

https://doi.org/10.22059/jstmt.2015.62024

چکیده
  سؤال اصلی تحقیق نقش اجتماعی فلسفه از نگاه دو متفکر مسلمان است. نقش اجتماعی فلسفه، کارکرد فلسفه با توجه به پایگاه آن در گروه معارف و علوم است که تعیین‌کنندۀ اعمال با توجه به پایگاه در گروه و تعیین‌کنندۀ حقوق و مزایایی است که تابع هنجارها اجرا می‌شود کوئن ، 1391: 99؛O’Donnel، 1997: 4 ؛Ritzer, 1988: 211;، ؛  ;Harlambos et.al, 2000: 6). براساس چارچوب نظری، نقش ...  بیشتر