کلیدواژه‌ها = عقل
جایگاه عقل در تفسیر از منظر آیه الله فاضل لنکرانی

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 57-77

10.22059/jstmt.2021.312901.1417

سیده سعیده غروی


بررسی جایگاه اصل منع اختلال درنظام اجتماعی از منظر امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 95-117

10.22059/jstmt.2021.294158.1318

عابدین مومنی؛ جمشید معصومی؛ مهرداد جمشیدیان


بررسی جایگاه عقل و برهان در معرفت دینی از منظر مکتب تفکیک

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-51

10.22059/jstmt.2019.72127

غلامرضا جمشیدیها؛ رضا مختاری؛ رحمت الله محمودی


نقش اجتماعی فلسفه نزد ابونصر فارابی و جمال الدین اسدآبادی

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 355-382

10.22059/jstmt.2015.62024

شهناز صداقت زادگان