علل و پیامدهای اجتماعی فقر و نابرابری اقتصادی و راهکارهای رفع آن در اندیشه ی سید قطب

شاهین زرع پیما؛ مینا جهانشاهی؛ مهدی حسین زاده یزدی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 31-62

https://doi.org/10.22059/jstmt.2020.77806

چکیده
  فقر و نابرابری اقتصادی، پدیده ای است که پیامدهای اجتماعی مختلفی را بر جامعه ی انسانی عارض می گرداند. تکوین این پدیده به عللی راجع است که هر یک از اندیشمندان علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مبتنی بر مکتب فکری خویش، سویه هایی از آن را روشن ساخته و متعاقباً راهکارهایی را برای حل آن برشمرده اند. این مقاله در پاسخ بدین پدیده ی اجتماعی شکل ...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
نقد و بررسی اندیشه اجتماعی محمدرضا حکیمی

سید سعید زاهد زاهدانی؛ مهدی مقدسی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.254185.1189

چکیده
  نقد و بررسی اندیشه اجتماعی محمدرضا حکیمی چکیده محمدرضا حکیمی که از اندیشمندان مکتب تفکیک می باشد، با تکیه بر آیات و روایات، نظرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در آثار متعددی منتشر ساخته است. در این مقاله به روش مطالعات کتابخانه ای و سندی به جمع آوری اطلاعات پرداخته ایم. از لحاظ نظری با توجه به ضرورتی که در قرن بیستم میلادی در بین ...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
بازنمایی «فقر» در رسائل و متون تاریخی ایرانی

موسی عنبری؛ صدیقه پیری

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 201-226

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.233710.1105

چکیده
  مفهوم فقر تحت تلقی‌ها و برداشت‌ها، معانی متعدد یافته است، اما در سال‌های اخیر با برساخت شکل خاصی از آن به عنوان مقوله‌‌ای اقتصادی و مادی و به عبارتی نقصان و کمبود، از بازنمایی سایر چهره‌های فقر و فقرا در تاریخ ایران غفلت شده است. مطالعۀ حاضر با بازنمایی فقر در آثار مکتوب متفکران ایرانی بعد از اسلام، در پی خروج از فضای غالب مطالعات ...  بیشتر