ارائه برهانی نوین بر اصالت جامعه متکی بر قاعده «فناء عرفانی» بر اساس اندیشه علامه‌طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی

ابراهیم خانی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 81-99

https://doi.org/10.22059/jstmt.2022.336733.1500

چکیده
  موضوع این پژوهش «معنا و اثبات اصالت جامعه» و هدف از آن ارائه قرائتی دقیق‌تر از معنای اصالت جامعه با اتکاء بر برهانی نوین است. در این مقاله با اتخاذ روش دلالت پژوهی و با تکیه بر یکی از مفاهیم محوری در عرفان اسلامی یعنی مقام فناء عرفانی، برهانی جدید برای اثبات اصالت جامعه ارائه شده است. هدف نخست این مقاله توجه دادن به این حقیقت است ...  بیشتر

بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
اصالت فرد و جامعه و آثار آن بر مبنای حکمت صدرایی

حسن خیری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 79-101

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.133816.1015

چکیده
  چکیده: اصالت فرد یا جامعه یا هر دو از کاستی و نارسایی هایی در رنج است؛ از جمله اینکه در این رویکردها انسان و تحولات انسانی، بریده از شبکه پیچیده جهان هستی در نظر گرفته می شود. و به تقلیل می گراید که بنا دارد تحولات انسانی را در قالب فرد و جامعه تحلیل نماید و به تأثیرات محیطی و غیر انسانی نمی پردازد. این نوشتار با بررسی و بازخوانی حکمت ...  بیشتر

تبیین و بررسی اصالت جامعه از دیدگاه شهید مطهری و استاد مصباح یزدی

مهدی حسین زاده یزدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22059/jstmt.2013.53998

چکیده
  بحث درباره اصالت جامعه و اصالت فرد، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در قلمرو فلسفه جامعه‌شناسی یا فلسفه اجتماعی است. در میان متفکران اسلامی، پیشینه این بحث را می‌توان در آرای ابونصر فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، اخوان‌الصفا و ابن‌خلدون ملاحظه کرد. در میان اندیشمندان مسلمان معاصر نیز می‌توان از علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید ...  بیشتر