بازخوانی و تفسیر ایده‌های متفکران شاخص مسلمان
روش شناسی فارابی در علوم اجتماعی و فرهنگی

حسین داد بیانی؛ حمید پارسانیا

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1393، ، صفحه 287-312

https://doi.org/10.22059/jstmt.2014.58426

چکیده
  چکیده بحث متدولوژی و استراتژی‌های پژوهش در علوم اجتماعی از اهمیت و ارزشی ویژه‌ای برخوردار است، اما از آنجا که در ادبیات علمی گذشته‌گان توجه اندکی به منطق و روش برای خلق معرفت می‌شد، پرداختن پیشینیان نظیر فارابی و ابن خلدون به مقوله متدولوژی و تکنیک‌های پژوهشی و استانداردهای علمی به سبک و سیاق امروزی آنهم به صورت آگاهانه، فعالیت ...  بیشتر

به سوی تدوین یک چارچوب فرانظری برای اسلامی‏سازی علوم انسانی

عباس قنبری باغستان

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22059/jstmt.2013.53996

چکیده
  موضوع اسلامی‌سازی دانش، یکی از دغدغه‌های مهم عمده جوامع اسلامی است که البته مسبوق به سابقه نیز است. اگرچه تاکنون روش‌ها و الگو‌های فراوانی درباره چگونگی اسلامی‌سازی دانش و ضرورت آن توسط اندیشمندانی همچون سید حسین نصر، الفاروقی، العطاس، ضیاءالدین سردار و غیره بیان شده است، اما تدوین آن در چارچوبی فرانظری (متاتئوریک) که از یکسو ...  بیشتر