ایده‌های نوین برای بازسازی علوم اجتماعی بر اساس منابع فکر اسلامی
جامعه‌ی خوب در اندیشه‌ی و آراء مفسرین اجتماعی قرآن

آرش حسنپور؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 177-217

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.311174.1401

چکیده
  پیگیری و نیل به تحقق یک جامعه‌ی ایدئال و آرمانی و رقم زدن سعادت بشری نیز یکی از اهداف همیشگی رهبران و اندیشمندان در جوامع ‏بشری از گذشته تا به امروز بوده است. موضوع محوری این مطالعه نیز شناساییِ چیستی و مؤلفه‌های جامعه‌ی خوب در اندیشه‌ی مفسران ‏اجتماعی قرآن است. رویکرد این مطالعه از نوع مسئله‌محور بوده و در مواجهه با قرآن رویکرد ...  بیشتر

نقش و جایگاه مردم در ساختار جامعه در اندیشه اجتماعی فقهای معاصر با تاکید بر آراء امام خمینی

الهه مرندی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 185-201

https://doi.org/10.22059/jstmt.2018.71332

چکیده
  بررسی نقش و جایگاه مردم در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه از جمله موضوعات اساسی در نظریات اجتماعی متفکران مسلمان است. در نظریه اجتماعی امام خمینی جایگاه مردم در ساختار جامعه در ارتباط با نظریه ولایت فقیه قرار می گیرد . در نظریه ولایت فقیه که مهم ترین نظریه اجتماعی فقهای شیعه در عصر غیبت بالاخص دوره معاصر است، موضوع «نمایندگی» جایگاه ...  بیشتر