تمایزات هویت تمدنی و انگاره زدایی از شرق شناسی در گفتمان سیدحسن نصرالله

ایمان عرفان منش

دوره 11، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 183-208

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.331499.1484

چکیده
  شرق‌شناسی در راستای مقاصد امپریالیسم کمک شایان توجهی به تحکیم و سلطۀ تمدن غرب کرده است. هدف اصلی عبارت از هویت و تمدن‌زدایی از شرق(به‌معنای اخص اسلام) بوده است. این اغراض نه تنها در ابعاد سیاسی-اقتصادی، بلکه در ابعاد معرفتی-دانشی(مثلاً برخی از نظریه‌های علوم اجتماعی) از سوی غرب دنبال شده است. این مقاله تلاش می‌کند تا نشان دهد چگونه ...  بیشتر

واکاوی و تحلیل مفهوم «خلقیات» و ابعاد و ویژگی‌های آن از دیدگاه ابن خلدون

جواد نظری مقدم

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22059/jstmt.2021.311429.1406

چکیده
  چکیدهپرسش از چیستی مفهوم خلقیات و منش ملی و ابعاد و ویژگی‌ها آن و عوامل تأثیرگذار در تکوین شخصیت و خلق و خوی ملت‌ها و در نتیجه چگونگی تأثیر آن بر سرنوشت جوامع و توسعه یافتگی و توسعه نایافتگی آن‌ها همواره در مرکز توجه مطالعات حوزه علوم اجتماعی و محققان حوزه جامعه‌شناسی تاریخی و مردم‌شناسی بوده است. موضوع این پژوهش بررسی مفهوم خلقیات ...  بیشتر